Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí

Studie Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí je výstupem stejnojmenného projektu, ve kterém autorky přinesly nový pohled na problematiku domácího násilí. Rovněž poukázaly na finanční problémy u skupiny postižené domácím násilím.
Studie zdůrazňuje mnoho problematických míst a doporučení ke zlepšení situace v ČR. Ukazuje se, že týrané ženy a jejich děti, jsou velmi silně ohroženy chudobou a sociálním vyloučením.