Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí

  • Rok vydání: 2013
  • Organizace: proFem, o. p. s.
  • ISBN: 978-80-904564-2-6
  • Programová oblast: Ostatní
  • Publikace ke stažení:
Studie Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí je výstupem stejnojmenného projektu, ve kterém autorky přinesly nový pohled na problematiku domácího násilí. Rovněž poukázaly na finanční problémy u skupiny postižené domácím násilím.
Studie zdůrazňuje mnoho problematických míst a doporučení ke zlepšení situace v ČR. Ukazuje se, že týrané ženy a jejich děti, jsou velmi silně ohroženy chudobou a sociálním vyloučením.