Senioři vítáni

  • Rok vydání: 2008 Vše
  • Organizace: Otevřená společnost, o.p.s. a Nadace OSF
  • ISBN: 978-80-87110-9
  • Programová oblast: Ostatní Vše
  • Publikace ke stažení:

Otevřená společnost, o.p.s. a Nadace OSF vydaly publikaci Senioři vítáni na základě stejnojmenného grantového programu, který Nadace OSF spravovala za finanční podpory Nadace České spořitelny v letech 2007 a 2008. V rámci programu podpořila Nadace OSF řadu projektů, jež nabídly uplatnění starším lidem v různých dobrovolnických aktivitách a ukázaly, jak využít profesní a životní zkušenosti seniorů. Projekty realizovaly knihovny, neziskové organizace, obce aj.

Publikace Senioři vítáni obsahuje informace o jednotlivých podpořených projektech a příspěvky podpořených subjektů o tom, jakým způsobem se seniory pracovaly. Publikace tak ukazuje, jak lidé ve vyšším věku mohou přispět k obohacení svého života i k obohacení veřejného, společenského a kulturního života místa, kde žijí. Zároveň se snaží být pro čtenáře inspirací k následování úspěšných aktivit.