Závěry expertních stolů o lobbingu

Tata publikace obsahuje doporučení k regulaci lobbingu, která vytvořila dvacetičlenná skupina odborníků v rámci projektu Expertní stoly o lobbingu, jež proběhl na jaře roku 2011.

Tato doporučení slouží jako podklad pro práci Ministerstva vnitra ČR, které má přípravu zákona o lobbingu na starosti. Zprávu doplňují závěry z výzkumů o lobbingu, jež v roce 2011 realizoval Sociologický ústav AV ČR.

Ze závěrů vyplývá, že veřejnost v České republice i představitelé podnikatelského prostředí by regulaci lobbingu přivítali, neboť by pomohla zvýšit transparentnost politického systému. Většina expertů na regulaci lobbingu doporučuje zavést v podmínkách ČR povinnou zákonnou formu regulace lobbingu, která podle nich bude mít oproti dobrovolným formám regulace větší efekt a bude lépe vymahatelná.

Expertní setkání na téma lobbingu organizoval Respekt institut ve spolupráci s poslankyní Parlamentu České republiky Lenkou Andrýsovou, Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, s podporou Nadace Open Society Fund Praha, Velvyslanectví Spojených států amerických Praha a Norského velvyslanectví v Praze.