Povinný poslední rok předškolní přípravy ano, přípravné třídy ne

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Stanovisko Nadace OSF Praha k nebezpečí segregace v předškolním vzdělávání

Praha, 21. dubna 2015 – Připravovaná novela školského zákona předpokládá zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání. Tento krok by měl pomoci především ohroženým dětem a jejich rodinám dostat vzdělávání a péči k dětem co nejdříve. Součástí návrhu je možnost plnit tuto povinnost v přípravných třídách, které budou od příštího školního roku otevřeny všem dětem, ne pouze sociálně znevýhodněným.

Přípravné třídy jsou však nedostatečným a zástupným nástrojem podpory. Z výzkumné zprávy, kterou si již v roce 2009 nechalo zpracovat ministerstvo školství od společnosti Ivan Gabal Analysis and Consulting vyplývá, že “vliv přípravných ročníků na zlepšení vzdělanostních šancí není tak silný jako v případě mateřských škol.” Tyto třídy, které bývají často zřizovány při etnicky homogenních školách nebo přímo při bývalých zvláštních školách, jsou navíc segregační a stigmatizující. Stanou-li se náhradním poskytovatelem povinného roku předškolního vzdělávání, hrozí, že tento stav zakonzervují a povedou opět ke dvojkolejnému vzdělávání dětí v mateřských školách a dětí znevýhodněných v přípravných třídách.

České školství se potýká s problémem segregace nejen v praktických školách, ale také v běžných základních školách. Ministerstvo školství zatím nepředložilo řešení, jak bude chtít zamezit vzniku segregovaného školství na úrovni mateřských škol a přípravných tříd. Podle současného návrhu zákona hrozí velké nebezpečí, že nám budou vznikat romské přípravné třídy při segregovaných školách, zatímco mateřské školy budou bez romských dětí,” říká Robert Basch, výkonný ředitel Nadace OSF Praha.

Předpokládá se, že v době účinnosti zákona, tedy v září 2017, již nebude takový nedostatek míst v mateřských školách, jaký existuje dnes a ty by tak mohly pojmout všechny děti. Místo přípravných tříd bychom měli podporovat běžné mateřské školy, aby chtěly a uměly pracovat i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo sociálním znevýhodněním. A aby k tomu měly potřebné nástroje a podporu.

Kontakt pro tisk:

Jitka Rabitsch Adamčíková, Manažerka komunikace, Nadace Open Society Fund Praha

e-mail: jitka.adamcikova@osf.cz, tel: 727 985 860