Romští vysokoškoláci mají šanci získat stipendia i pomoc mentorů

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Janem Bartou vyhlašují stipendijní výzvu na podporu romských vysokoškolských studentů a studentek. Zájemci, kteří uspějí ve výběrovém řízení a získají finanční příspěvek pro studium, absolvují v rámci programu také pracovní stáž a budou působit jako dobrovolníci v neziskových organizacích. Po celou dobu jim budou navíc k dispozici mentoři, kteří budou mladým Romům pomáhat vyrovnávat se s nástrahami studia na vysoké škole a získáváním prvních pracovních zkušeností. Stipendia jsou realizována v rámci projektu Nadace OSF nazvaného ”Dža pre bari škola!”. Název programu pochází z romštiny a v překladu znamená “Pojďte na vysokou školu”.

Znevýhodnění Romů patří k nejpalčivějším otázkám vývoje české společnosti po roce 1989. Příslušníci romského etnika čelí denně předsudkům a diskriminaci na trhu práce, při hledání bydlení a také ve školství. Část Romů podléhá skepsi a apatii, mnozí nemají dostatečnou důvěru v sebe sama a ani v majoritní společnost. Odborníci vidí problém hlavně v rostoucí propasti mezi vzdělaností Romů a většinové populace, která se odvíjí od nedostatečného zapojení romských dětí do předškolní výuky, jejich následného směřování do praktických škol a později obtížných podmínek k dosažení středoškolského či vysokoškolského vzdělání. Vzdělávání je přitom hlavním pomocníkem v boji proti přenášení sociálního znevýhodnění do další generace. Vysokoškolsky vzdělaní Romové hrají také neopomenutelnou roli při bourání zažitých stereotypů i jako pozitivní příklady dalším Romům.

“Česká republika patří v Evropské unii mezi země s největším vlivem sociálně-ekonomického statutu rodiny na to, zda dítě získá vysokoškolské vzdělání či nikoliv,” upozorňuje Robert Basch z Nadace Open Society Fund Praha, která stipendijní program vyhlašuje. Pokud je rodič sám vysokoškolák, je šance, že jeho potomek bude studovat na vysoké škole, třikrát vyšší než by měl v případě, kdy otec vysokoškolské vzdělání nemá. A dlouhodobé zkušenosti Nadace OSF pak potvrzují, že děti pocházející z romských rodin, kde je nízké zastoupení středoškoláků a vysokoškoláků, mají velmi obtížnou pozici pro získání vyššího vzdělání. Zároveň je však vysokoškolské studium klíčem k zaměstnání přinášejícímu vyšší výdělek a prestiž, ale také umožňuje významněji se podílet na rozhodovacích pozicích ve společnosti. Vyrovnání vzdělanostní propasti mezi Romy a neromskou populací je proto předpokladem emancipace Romů a zlepšení vztahu mezi většinou a menšinou.

„Bylo mi líto, když jsem se dozvěděl, jak málo českých Romů dnes studuje vysokou školu. V České republice stále chybí robustní a kontinuální program podpory romských vysokoškoláků,” říká Jan Barta, který myšlenku stipendijního programu pro romské studenty inicioval. V červnu tak Nadace OSF vybere ve výběrovém řízení kandidáty, kteří získají finanční podporu pro studium na vysoké škole, ale také možnost absolvování pracovní stáže, jazykového kurzu či možnost působení jako dobrovolník v neziskové organizaci. Studenti budou moci využít také pomoci mentora, osobnosti, která je provede nástrahami vysokoškolského studia a prvních pracovních zkušeností. “Podle mojí vlastní zkušenost i ze zkušenosti jiných stipendijních programů víme, že pomoc mentora je pro úspěšné zvládnutí studia důležitá, samotná finanční podpora mnohdy nestačí,“ říká Michal Dorď, jeden ze spoluautorů projektu.

“Pilotní ročník stipendijní podpory vysokoškolských studentů by měl pomoci mladým Romům úspěšně vstoupit na trh práce. Věřím, že v příštích letech bude tato stipendia využívat stále více romských vysokoškoláků,“ uzavírá Jan Barta, který bude sám jedním z mentorů.

Přihlášky do stipendijního programu mohou romští vysokoškoláci, ale i ti, kteří se na vysokou školu teprve hlásí, zasílat do 15. června. Více informací k výběrovému řízení je možné získat na stránkách Nadace Open Society Fund Praha.

Kontakt pro tisk:

Jitka Rabitsch Adamčíková, Manažerka komunikace, Nadace Open Society Fund Praha

e-mail: jitka.adamcikova@osf.cz