V Praze začíná mezinárodní konference o genderově podmíněném násilí

| Aktuality | Dejme (že)nám šanci

Již dnes začíná konference „Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům“, kterou uspořádala Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) a Radou Evropy. Zúčastní se jí více než 150 hostů ze 16 zemí.

Konference, která je součástí programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů, navazuje na zatím největší průzkum na téma domácího násilí realizovaný agenturou FRA a na vstup Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) v platnost v srpnu 2014.

„Akce je pro nás výjimečná tím, že se v tomto mezinárodním měřítku koná v Praze. Jsem rád, že se zabývá i novými formami násilí skrze technologie a internet a že prostor dostává také diskuse o roli mužů v problematice genderově-podmíněného násilí,“ řekl ředitel Nadace Open Society Fund Praha Robert Basch.

Mezi řečníky vystoupí řada zahraničních expertů. Mezi ty nejvýznamnější patří Marianne Hester, vedoucí Centra pro výzkum genderu a násilí na Bristolské univerzitě ve Velké Británii, Christine Chinkin, ředitelka Centra pro ženy mír a bezpečnost na London School of Economics nebo Feride Acar z Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen.

Českou stranu budou reprezentovat ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová nebo Vladimír Vedra z Asociace pracovníků intervenčních center. Akce se koná pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti a ministra pro lidská práva. Přenos z konference můžete sledovat on-line.

Nadace Open Society Fund Praha, která spravuje program Dejme (že)nám šanci, patří mezi pět největších nadací v České republice a tématu násilí se věnuje přes dvacet let. Jejím posláním je rozvíjet v Česku principy otevřené společnosti a demokracie. Mimo rovných příležitostí žen a mužů se věnuje také rozvoji právního státu, vzdělávání nebo podpoře kvalitní žurnalistiky.

Z programu Dejme (že)nám šanci je momentálně financováno 27 projektů zaměřených na snižování domácího násilí a 28 na prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Více informací o programu Dejme (že)nám šanci a Norských fondech najdete na www.dejmezenamsanci.cz.

Fra_online_prenos