Aplikace roku 2016 Hlídač smluv, postavená na otevřených datech, identifikuje zneužití moci v úřadech

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Praha, 23. listopadu 2016
Porota soutěže Společně otevíráme data, organizované Fondem Otakara Motejla, ocenila nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. Mezi oceněnými projekty čtvrtého ročníku soutěže jsou aplikace odkrývající hospodaření státních institucí, správu veřejného majetku či zpřístupňující město bez bariér.

V úterý 22. 11. 2016 večer byly slavnostně vyhlášeny výsledky čtvrtého ročníku soutěže Společně otevíráme data, ve kterém se utkalo 30 aplikací představujících pozoruhodný mix komerčních, neziskových a studentských projektů.

U odborné poroty nakonec nejvíce bodovala aplikace Michala Bláhy Hlídač smluv. Vítězný projekt umožňuje komukoliv seznámit se během pár minut se základními statistikami a charakteristikami smluv obsažených v registru, či v něm jednoduše vyhledávat. Třeba úřady nejvíce skrývající své dodavatele a zaplacené ceny, nejdražší smlouvy, smlouvy s utajenými smluvními stranami, smlouvy soukromých firem s vazbou na politiky atd.

“V historii ČR po 1989 považuji za zásadní existenci tří zákonů. Ústavy ČR, Zákon o svobodném přístupu k informacím a Zákon o registru smluv. Všechny tyto zákony garantují lidem svobodu a právo kontrolovat stát, samosprávné orgány a politiky. Jsou základními kameny nutné digitalizace státu. Od roku 1990 do dneška došlo a stále dochází k obrovským ztrátám a únikům peněz ze státního a místních rozpočtů, a to v důsledku klientelismu, úplatků a katastrofální neefektivity státu,” uvádí Michal Bláha, jeden z někdejších zakladatelů Atlasu.cz, důvody k vytvoření vítězné aplikace. Server Hlídač smluv má podle autora za cíl mimo jiné identifikovat plýtvání a zneužití moci v úřadech a zvýšit kontrolu obchodování státu a místní správy, politiků a firem ze strany občanů.

Záměr organizátorů byl letos vyzdvihnout aplikace pracující s daty, jež vznikají právě díky nedávno spuštěnému registru smluv. Cenu Fondu Otakara Motejla, určenou aplikaci, která přispívá k větší transparentnosti a efektivitě veřejné správy, proto získala opět absolutně vítězná aplikace Hlídač smluv.

„Oceněnou aplikaci Hlídač smluv jsme vybrali proto, že pomůže každému velice rychle pochopit, proč je důležité mít veřejné výdaje pod kontrolou. Máme radost, že jsme letošní cenou Fondu Otakara Motejla mohli poukázat na dvě důležité legislativní změny, k nimž jsme přispěli – vznik registru smluv a prosazení otevřených dat do zákona o svobodném přístupu k informacím,” říká Michal Tošovský, koordinátor Fondu Otakara Motejla pro otevřená data.

Stříbrnou příčku obsadila aplikace Lukáše Svobody a Ondřeje Hošáka Mapa Samosprávy. Web slouží k dohledání dokumentů radnic a jejich přehlednému zobrazení v mapě. Je určený pro všechny občany, kteří potřebují sledovat dokumenty radnic. Jednotlivci, realitní kanceláře, úředníci a zástupci města mohou na portálu jednoduše najít, co je z nepřeberného množství úředních dokumentů zajímá; například informace o záměru výstavby, prodeje nebo pronájmu obecní nemovitosti.

Bronzová aplikace PODEJTO společnosti NEWPS.CZ usnadňuje občanům/podnikatelům komunikaci s úřady. Využívá k tomu již existující nástroje a data, jen je na rozdíl od státu umí lépe využít. Místo pěti webů otevírá uživatel jen jeden a prostřednictvím datovky všechno řeší. Nikam nechodí, nestojí fronty, nehádá se s úředníky. Z pohodlí domova nebo práce komunikuje kdykoliv s jakýmkoliv úřadem a institucí. Formuláře mu portál předvyplňuje a kontroluje správnost. Portál je uživatelsky přívětivý a návodný. Obsahuje i množství životních situací s návodem, jak je řešit. Služba je poskytována zdarma.

Studentskou cenu získal SPARQLab týmu z Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze, jehož aplikaceslouží k procvičování dotazovacího jazyka SPARQL. Cílem jeho úloh je zformulovat SPARQL dotaz tak, aby vyhověl textovému zadání. Pro každou úlohu je nabídnuto vzorové řešení. Aplikace využívá propojená data o důchodových statistikách z České správy sociálního zabezpečení. Úlohy jsou zaměřené na průzkum dat, například pro zjištění dimenzí použitých v datech, ale také na jejich věcnou analýzu, například pro nalezení oblastí s nejvyšším poměrným rozdílem důchodů mezi muži a ženami.

„Další ročník soutěže Společně otvíráme data ukázal, že myšlenka otevřených dat je stále velmi živá a že zajímavých projektů, které z ní vycházejí, přibývá. Je nám ctí být partnerem soutěže a jsme rádi, že můžeme pomoci šířit tuto filozofii dále. Už nyní se těším na další ročník a na nové, zajímavé a přínosné aktivity spojené s otevřenými daty,“ uvedl předseda odborné poroty Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC, jenž je generálním partnerem soutěže.

“Bylo těžké vybrat vůbec těch 10 nejlepších finálových projektů z tolika kvalitních aplikací, technologických řešení a nádherných vizualizací. Rozhodujícím kritériem pro mě byl společenský přínos.”
Dita Přikrylová z Czechitas

„Soutěž Společně otevíráme data ukazuje, jak bohatá je česká společnost na užitečné nápady. Letošní ročník byl zvlášť silný. S třemi desítkami přihlášených aplikací jsme se v odvětví takových soutěží dostali mezi nejaktivnější evropské země. Vítězné aplikace ukazují, jak obrovskou roli hrají open data ve vývoji užitečných služeb, které ulehčují život nejen občanům, ale i samosprávám.“
Tomáš Prouza,koordinátor digitální agendy ČR, který převzal záštitu nad letošním ročníkem.

Otevřená data jsou vnímána jako jedna z obrovských příležitostí 21. století. Někdy se dokonce mluví o “nové ropě” či o hlavní surovině nové průmyslové revoluce. Zkušenosti z Velké Británie, USA, Rakouska ale třeba i Keni ukazují, že přístupná data podněcují aktivity velkých firem, start-upů i jednotlivců ve vytváření aplikací a inovativních služeb.

V České republice jsou sice otevřená data stále nedoceněnou příležitostí, ale jejich podpora setrvale roste. Vytrvalým propagátorem otevřených dat je Fond Otakara Motejla spravovaný Nadací OSF. Fond každoročně organizuje soutěž Společně otevíráme data oceňující nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. Smyslem soutěže Společně otevíráme data je podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat.

Soutěž podporují společnosti CZ.NIC, Red Hat a Dobrý web. Odbornými partnery jsou Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické.

Kompletní výsledky 4. ročníku soutěže

Kontakt:
Michal Tošovský
FOND OTAKARA MOTEJLA
Hradecká 18, 130 00 Praha 3
t: +420 226 227 703 m: +420 602 306 123
e: michal.tosovsky@motejl.cz | w: www.osf.cz
fb: www.facebook.com/nadace.osf | t: @nadaceOSF
Fond Otakara Motejla spravuje Nadace Open Society Fund Praha.

Kontakt pro média:
Štěpánka Matúšková
Nadace Open Society Fund Praha | Fond Otakara Motejla
email: stepanka.matuskova@osf.cz  | mobil: 775 24 76 09|https://www.osf.cz |http://www.motejl.cz

Fond Otakara Motejla přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům. Financuje významné nevládní organizace (např. Transparency International, Frank Bold či Oživení) i lokální občanské iniciativy. Mezi jeho nejvýznamnější aktivity patří prosazování otevřených dat na úřadech. Ke konci minulého roku vydal FondManifest Náš stát, naše data, který má v současnosti téměř dvě stovky signatářů z řad zástupců institucí, komerčních firem i jednotlivců. Fond Otakara Motejla založila a spravuje Nadace Open Society Fund Praha a přispívají do něj soukromí dárci a firmy.

Nadace Open Society Fund Praha rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Má téměř 25 let zkušeností a patří mezi největší nadace v České republice. Financuje a sama realizuje jak projekty, které usilují o systémové změny na celostátní úrovni, tak projekty, které přispívají k řešení konkrétních lokálních situací. Podporuje aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi. Mezi klíčová témata, na která se Nadace Open Society Fund Praha zaměřuje, patří rozvoj efektivní a transparentní veřejné správy prostřednictvím Fondu Otakara Motejla, vzdělávání dětí a mladých lidí, rovné příležitosti žen a mužů a podpora kvalitní žurnalistiky.