S naší podporou bojují rodiče za kvalitní vzdělávání svých dětí

Hlas rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, stejně jako hlas romských rodičů, je v diskusi o školství velmi důležitý. V Nadaci OSF věříme, že to mají být právě rodiče, kteří budou hlavními obhájci zájmů svých dětí.

Z tohoto důvodu podporujeme alianci Rodiče za inkluzi. Jedná se o dobrovolné spojení rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání dětí. „Myslíme si, že vzdělávat děti společně s ohledem na jejich individuální vzdělávací potřeby naplňuje cíle nejen moderní pedagogiky, ale vyspělé humánní společnosti,“ říkají Rodiče za inkluzi ve svém zakládajícím prohlášení.

Aliance od roku 2015 pořádá semináře pro rodiče, učitele nebo zástupce obcí, její členové a členky vystupují v médiích a poskytují také právní poradenství pro rodiče dětí s postižením a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami. V Rodičích za inkluzi mají rodiče dětí s postižením nebo romští rodiče obhájce zájmů svých dětí.

Na příběhy některých z nich se můžete podívat na YouTube kanálu Nadace OSF.