S naší podporou bojují rodiče za kvalitní vzdělávání svých dětí

Hlas rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, stejně jako hlas romských rodičů, je v diskusi o školství velmi důležitý. V Nadaci OSF věříme, že to mají být právě rodiče, kteří budou hlavními obhájci zájmů svých dětí.

Z tohoto důvodu podporujeme alianci Rodiče za inkluzi. Jedná se o dobrovolné spojení rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání dětí. „Myslíme si, že vzdělávat děti společně s ohledem na jejich individuální vzdělávací potřeby naplňuje cíle nejen moderní pedagogiky, ale vyspělé humánní společnosti,“ říkají Rodiče za inkluzi ve svém zakládajícím prohlášení.

Aliance od roku 2015 pořádá semináře pro rodiče, učitele nebo zástupce obcí, její členové a členky vystupují v médiích a poskytují také právní poradenství pro rodiče dětí s postižením a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami. V Rodičích za inkluzi mají rodiče dětí s postižením nebo romští rodiče obhájce zájmů svých dětí.

Díky finanční podpoře Nadace OSF jsme i v roce 2019 mohli podporovat znevýhodněné děti při dosažení jejich maximálního vzdělávacího potenciálu, a to především prostřednictvím poradenství, vzdělávání a advokační činnosti. Cenné je pro nás i síťování a navazující spolupráce s dalšími organizacemi působícími v oblasti vzdělávání, jejichž setkávání Nadace OSF každoročně iniciuje.“ (Rodiče za inkluzi)

Na příběhy některých rodičů se můžete podívat na YouTube kanálu Nadace OSF.