Grantová výzva programu Stronger Roots: Posílení sítí, koalic a platforem neziskových organizací

| Aktuality | Občanská společnost

Nadace OSF vyhlašuje druhou grantovou výzvu v programu Stronger Roots. Podpoří v ní české, slovenské a maďarské sítě neziskových organizací, jež chtějí získat nové členy nebo partnery z neziskového sektoru, byznysu či politiky a dokáží překlenout názorové rozdíly a spolupracovat na řešení problémů.  

Program Stronger Roots realizuje konsorcium, jež utvořila Nadace OSF, český think-tank Glopolis, slovenská Nadácia otvorenej spoločnosti a maďarská NIOK Foundation. Jeho cílem je posílit odolnost a stabilitu neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku a přispět k jejich většímu propojení se společností. 

Aktuální grantová výzva je určena sítím, platformám, střešním organizacím či jiným společným iniciativám neziskových organizací. Ve výzvě mohou žádat o podporu na tzv. transverzální spolupráci, tedy na projekty, v nichž osloví organizace či jednotlivce s odlišnými názory nebo z jiného prostředí, s nimiž dosud příliš nespolupracovaly. Cílem je přitom nejen rozšířit jejich členskou základnu, ale i překlenout ideologické či geografické rozdíly, obohatit se navzájem a posílit spolupráci. 

Neziskové sítě mohou žádat o grant ve výši od 10 000 do 40 000 Euro na projekty v délce 12 – 18 měsíců. Projekty mohou obsahovat například pořádání diskuzí či jiných setkání, společné vytváření akčních plánů, spuštění komunikačních kanálů mezi organizacemi v různých částech země, zapojení dárců do vytváření strategií nebo třeba zapojení politiků do analýzy problému. Sítě mohou přijít s vlastními nápady, jak nejlépe oslovit potenciální nové členy a partnery a zahájit spolupráci. 

Konsorcium programu Stronger Roots věří, že upevnění spolupráce mezi neziskovými organizacemi a budování jejich vztahů s veřejností, zástupci byznysu a politiky je jednou z cest, jak posílit celý neziskový sektor ve střední Evropě. „Podaří-li se neziskovkám překonat rozdíly a diskutovat nad problémy napříč různými ideologickými směry, dostanou se v řešení těchto problémů dál a navíc vlastním příkladem pomohou spojovat společnost tam, kde ji populisté a dezinformační média rozštěpují,“ uvedl ředitel Nadace OSF Robert Basch.  

Dokumenty grantové výzvy

Grantová výzva je dvoukolová – v prvním kole podávají žadatelé jen stručný online koncept v angličtině. Uzávěrka pro zaslání konceptu je 9. června 2020 ve 13:00. 

Celkový popis a pravidla grantové výzvy: Call for Proposals – Stronger Roots

Grantovou žádost můžete podat zde (včetně všech příloh): Concept Note

Než začnete přihlášku vyplňovat, musíte se na výše uvedeném odkazu registrovat. Strukturu přihlášky si můžete prohlédnout i v PDF souboru zde – je však určen jen k nahlédnutí, přihlášku musíte vyplnit online na výše uvedeném odkazu!

Webinář

Pokud se chcete  o pravidlech a obsahu grantové výzvy dozvědět více, srdečně vás zveme na webinář, který proběhne v angličtině v úterý 19. května od 13:30 do 15:30. 

Na webináři představíme pravidla výzvy i možné podoby projektů a zodpovíme vaše dotazy. Na webinář se prosím nejpozději do 17. května zaregistrujte zde, registrovaným účastníkům pošleme den před akcí přihlašovací odkaz a heslo.


Kontaktní osoby v Nadaci OSF

S dotazy k výzvě kontaktujte Michaelu Vyležíkovou – michaela.vylezikova@osf.cz 

S technickými problémy s odesláním přihlášky kontaktujte Petra Svatoše – petr.svatos@osf.cz