Jak nás můžete podpořit v době koronavirové

| Aktuality | Občanská společnost

Snahou Nadace OSF je aktuálně podpořit především své grantisty a také celý občanský sektor. Rozeslali jsme dotazník našim grantistům a dalším neziskovým organizacím, abychom zjistili, jaké jsou jejich potřeby a jak jim můžeme pomoci. Snažíme se tak mapovat dopady koronavirové krize na neziskové organizace a jejich cílové skupiny. Dotazník je v současné době už uzavřený, jeho výsledky s vámi budeme sdílet na začátku května.

S organizacemi aktivně komunikujeme a snažíme se jim flexibilně upravit podmínky grantů tam, kde to je možné. Chceme být neziskovým organizacím oporou v době, kdy aktivně nabízejí své služby v boji proti koronaviru. Spolu s dalšími nadacemi jsme iniciovali výzvu, ve které se zavazujeme podpořit neziskové organizace postižené nastalou situací. Pokud jste nadace nebo třeba dárce, můžete se aktuálně k výzvě připojit.

Pro naše grantisty pořádáme webináře, do léta bychom také rádi vyhlásili novou výzvu v rámci programu ACF. A hledáme i další způsoby, jak pomoci naším cílovým skupinám. V oblasti vzdělávání se angažujeme v iniciativě Učíme online a dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí spolu s partnery zajišťujeme potřebné technické vybavení a konektivitu, aby se mohly vzdělávat online. Propojujeme dárce v oblasti softwaru, hardwaru i konektivity.

Snažíme se maximálně posílit hlas občanské společnosti (ostře jsme se ohradili vůči výrokům premiéra) a mapujeme aktivity neziskového sektoru, o kterých průběžně informujeme na sociálních sítích i v médiích.

Podpořte nás v naší práci.

 

Pokračujeme v našich stávajících projektech:


Romská stipendia

Krize společnosti, ať už jakákoliv, vždy nejvíce zasáhne skupiny, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné. Současné uzavření škol jen v plné nahotě ukazuje to, co dokládají nejrůznější výzkumy – v České republice jsou studijní výsledky dětí ve velké míře závislé na ekonomické situaci rodiny. Mnoho rodičů např. není schopno zajistit domácí vzdělávání a to se stává nedosažitelným. Nadané děti z chudých rodin často nemohou využít svůj potenciál naplno nebo vůbec.

Zároveň ale víme, že cílená podpora formou stipendií je cestou, jak nepříznivou startovací čáru dětí narovnat. V tuto chvíli je to zásadnější než kdykoli dříve. Pomozte nám změnit budoucnost mladých Romů. Vysokoškoláci, kteří od nás stipendium získají, jsou pak příkladem ve svých komunitách – a jak víme, pozitivní příklady táhnou. Pomozte nám podpořit romskou komunitu a přispět k dlouhodobému řešení.

 
Novinářská cena

V době koronavirové krize vidíme mediální smršť zabývající se jejími dopady, následky a postihy. V médiích i na sociálních sítích se objevují posty a články, které vyvolávají více otázek než odpovědí. I u koronavirové pandemie se v mediálním prostoru setkáváme s nepravdami, které v lidech vyvolávají strach a paniku. Právě teď je důležité poukázat na to, co je podstatné, jaká média jsou schopna zasadit události do kontextu, přinášet objektivní názory a přesné informace. Zároveň je třeba upozornit na ty, které pro demokracii představují nebezpečí. V Novinářské ceně upozorňujeme na novinářské počiny, které významným způsobem zachycují aktuální dění. Z dlouhodobého hlediska cena přispívá ke zvyšování novinářské profesionality. Podpořte cenu i novináře a novinářky.

Co říká dárce: “Můžeme pouze věřit, že kredit, který v době krize získala a získávají veřejnoprávní média a také média, jež sází na „kvalitní žurnalistiku“, médiím zůstane i po pandemii. Současná krize ale zároveň právě ta média, která se věnují investigativní žurnalistice, velmi ekonomicky ohrožuje. Bude tedy velmi záležet na nás všech, zda si budeme ochotni zaplatit za kvalitní obsah,” říká Andrea Studihradová, manažerka CSR v České spořitelně.

 
Náš stát, naše data

Když na online nástrojích závisí fungování některých sektorů, jako například vzdělávání, je práce v oblasti digitalizace veřejné správy a otevírání a využívání dat obzvláště důležitá. Díky naší spolupráci s iniciativou Česko.Digital se podílíme na projektu Učíme online, který pomáhá školám a rodinám převést výuku do online prostředí, zároveň se pro rodiny offline snažíme zajistit potřebnou techniku a konektivitu, aby se do distančního vzdělávání mohly zapojit. Dobrovolníky z oblasti IT propojujeme s veřejnou správou a neziskovými organizacemi tak, aby vytvořené online nástroje nejen pro oblast vzdělávání byly v souladu s reálnými potřebami cílových skupin a se současnými strategiemi jednotlivých ministerstev. Jsme spojkou mezi lidmi a organizacemi, kteří pomoc buď nabízejí nebo potřebují.

V době pandemie zároveň považujeme za důležité, aby všichni měli dostupné maximum informací, nejlépe ve formátu otevřených dat, aby data mohla být srozumitelně vizualizována a předávána dál, aby zpracovaná data mohla být srovnána a zasazena do celosvětového kontextu. Projekt Náš stát, naše data můžete podpořit zde.

 
Advokační fórum

Ukazuje se, že v (nejen) době pandemie musí mít neziskové organizace znalosti a dovednosti, jak prosazovat veřejný zájem co nejefektivněji a nejprofesionálněji. Neziskové organizace mají v současné situaci zásadní roli – mnoho z nich se zapojuje do boje proti koronaviru. Je potřeba, aby organizace zůstaly silné a ukotvené, aby mohly hájit principy demokracie v ČR, které nezůstávají v době pandemie nedotčené. Dokazuje to například návrh KSČM ze začátku dubna, kterým chce skupina poslanců změnit parametry rozdělování státních dotací. Peníze od státu by měly dostávat jen ty neziskové organizace, které pomáhají a přispívají k plnění cílů státní politiky schválené vládou. Návrh považujeme za útok na základní demokratické hodnoty a na organizace, které hlídají veřejný zájem – např. ekologii nebo boj proti korupci.

Navíc vnímáme, že je nutné organizacím v rámci Advokačního fóra poskytnout know-how, jak se proti takovým útokům bránit a prosazovat veřejné zájmy a zájmy občanské společnosti. Zároveň chceme být schopni nabízet naše služby těm, kteří si je zaslouží a kteří je potřebují, nikoli pouze těm, kteří si je dokáží zaplatit. V době pandemie budou organizace nuceny maximum finančních prostředků směřovat do udržitelnosti organizace, proto jsme vypsali grantovou výzvu, díky které poskytneme některým neziskovkám advokační konzultace zdarma. Aby jich ale mohlo být ještě víc, potřebujeme finanční prostředky také od vás, dárců.