Náš stát, naše data

Celospolečenský problém 

Česká veřejná správa si v oblasti digitalizace stále nechává ujíždět vlak. Pokulhává co se týče inovací a digitální správy věcí veřejných – velké nedostatky jsou vidět v sektorech jako je vzdělávání, sociální a zdravotní služby. Podle loňského výsledku Digital Economy and Society Index (DESI) jsme v oblasti veřejných digitálních služeb mezi zeměmi EU na 19. místě z celkových 28. Na nové technologie a trendy se adaptujeme pomalu a neohrabaně. Jsme stále pod průměrem ve využívání internetových služeb, stejně jako ve využívání digitálních služeb veřejných institucí.

V Česku v současnosti existuje řada nekvalitních digitálních služeb, které nelze jednoduše nahradit. Veřejné politiky vznikají bez kvalitní datové analýzy, a pokud k nějaké dochází, stále není zvykem ji defaultně otevírat a spravovat na dostupném místě. Nízká kvalifikace státu v digitální oblasti tak neúměrně komplikuje občankám a občanům život při řešení i zcela běžných situací. Stát je ale v oblasti digitalizace stále bez společné konsensuální vize a tím se stále připravuje nejen o potenciál občanské participace v digitální oblasti, ale i o zdroje a čas na to vyrovnat se s razantním nástupem informačních technologií.

Naše řešení

Digitalizace veřejné správy se naštěstí dostává do centra politických diskuzí a dochází k pozitivním legislativním změnám (uzákonění otevřených dat, přijetí principů digitálně přívětivé legislativy, diskuze o „digitální ústavě“). To je však jen špička ledovce. Potřebujeme proměnit přístup úřadů tak, aby aktivně sdílely svá data, zkušenosti a softwarová řešení.

V projektu Náš stát, naše data podporujeme aktivity občanů, kteří přicházejí s vlastními nástroji a nahrazují nebo doplňují neexistující či nepřívětivé digitální služby státu. Hledáme způsoby, jak mohou aktivní občané s potřebnými IT dovednostmi (které často na straně veřejné správy schází) pomoci při rozvoji veřejných digitálních služeb.

Jsme chybějící linkou mezi veřejnou správou, byznysem a aktivními občany – vytváříme neformální půdu pro jejich dialog, který je nezbytným základem pro budování otevřené veřejné správy. Digitalizace by se měla stát společnou platformou pro inovativní řešení starých problémů. Jen tak může stát nabídnout občanům levnější, kvalitnější a přístupnější služby a reflektovat jejich potřeby v 21. století.

Chceme, aby veřejná správa dokázala využít obrovskou energii, kterou lidé přirozeně vkládají do pozitivního působení na svoje okolí skrze práci s veřejnými informacemi. Proto nás často uslyšíte mluvit o “responsivním státu” – státu, který dokáže tyto podněty přijmout a účinně na ně reagovat.

Co děláme:

Za poslední rok se ale podařilo zapojit veřejnost do realizace veřejně prospěšných projektů, které lze vnímat jako tzv. „civic technologies“. V této věci pomáháme Česko.Digital, nejen ke zlepšování výkonu veřejné správy, ale i směrem k vytvoření služeb a nástrojů, které mají za cíl pomoci veřejnosti s řešením problémů. 

 •  vytváříme společnou platformu, na které se politici a úředníci mohou potkat s aktivními občany, se zástupci akademické sféry i byznysu, jež spojuje zájem o obecně prospěšné využití dat veřejné správy
 • pořádáme akce jako veletrh Open Data Expo, hackathony, soutěž Společně otevíráme data, neformální tematická setkání a další
 • propagujeme myšlenku „digitální participace“ založené na otevření dat institucí veřejné správy
 • mapujeme aplikace postavené na otevřených datech, abychom ukázali, jak mohou privátní aktivity napomáhat řešení problémů veřejné správy
 • advokační činnost v oblasti transparentnosti, práva na informace, využívání otevřených zdrojů a další
 • úzká spolupráce s Česko.Digital

Dopady naší práce:

 • občanům zpřístupňujeme informace veřejné správy
 • do nakládání s veřejnými prostředky vnášíme transparentnost 
 • tvoříme mosty mezi úřady a občany a posilujeme jejich spolupráci
 • usilujeme o zlepšení pozice Česka v mezinárodních srovnáních otevřenosti a transparentnosti veřejné správy
 • naše spolupráce s Jakubem Nešetřilem vyústila ve vznik iniciativy s názvem Česko.Digital, která sdružuje IT profesionály za účelem řešení společenských výzev digitální cestou

Čím se zabývají iniciativy, které podporujeme:

 • sledují činnost veřejných institucí a vyvíjejí tlak na zlepšování jejich práce
 • zapojují občany do rozhodovacích procesů
 • prosazují protikorupční opatření
 • brání svobodný přístup k informacím
 • chrání občany v případech, v nichž došlo ke zneužití státní moci
 • vytvářejí aplikace, které přispívají k většímu zapojení veřejnosti do veřejného dění, pomáhají lidem v každodenním životě, vnášejí transparentnost do fungování veřejné správy, kombinují využití otevřených dat a open source, upozorňují na nebo řeší významný společenský problém nebo používají data z pražské datové platformy
Koordinátor projektu Náš stát, naše data

Josef Šmída

Josef nastoupil do nadace v září 2019. V neziskovém sektoru se pohybuje od roku 2003. Působil jako předseda Mladých zelených, kde se aktivisticky věnoval politizaci klimatu a lidských práv, byl jedním ze zakladatelů Iniciativy Nenávist Není Řešení a organizátorem občanských blokád pochodů krajní pravice v českých městech, v době uprchlické krize pomáhal uprchlíkům na balkánské trase, v poslední době spolupracuje s mezinárodní watchdogovou organizací Western Sahara Resource Watch a zasedá v koordinaci Global Greens. Profesně se dlouhodobě věnuje sociální spravedlnosti, inkluzi a lidským právům. Začínal jako sociální pracovník v NZDM Klub Beztíže na pražském Žižkově, odkud pak přešel ke koncepční a strategické práci v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování na MPSV. V minulosti také působil jako UNV v Moldavsku při Úřadu Vysokého komisaře pro lidská práva specificky se zaměřením na práva menšin, LGBTQ+, práva na adekvátní bydlení a ICESCR, dále na stáži na Velvyslanectví ČR v Buenos Aires nebo na Úřadu vlády v Kanceláři Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. K problematice otevřených dat se poprvé dostal prostřednictvím práce na Fondu dalšího vzdělávání, kde se zabýval problematikou digitálního začleňování a stavu digitální gramotnosti v ČR. Vystudoval obrazovou a zvukovou techniku na Střední průmyslové škole sdělovací techniky v Praze, sociální pedagogiku na VOŠ pedagogická a sociální v Praze, sociální pedagogiku v bakalářském programu na HTF UK v Praze a politologii se zaměřením na Latinskou Ameriku v magisterském programu na FF UHK v Hradci Králové, kde také získal stipendium na UNNE v argentinské Resistencii. Rád cestuje, vaří a jezdí na techno.