Vyjádření: Neziskové organizace sehrávají zásadní roli v době koronaviru

| Aktuality | Nezařazené

V souvislosti se zveřejněním dopisu pana premiéra, ve kterém zpochybňuje roli neziskových organizací v době pandemie COVID-19, považujeme za nutné informaci opravit. 

Neziskové organizace a občanské iniciativy aktuálně pracují na doraz a pomáhají situaci s pandemií zvládnout. Od počátku krize poskytují pomoc především, ale nejen, těm nejslabším a nejzranitelnějším skupinám. Některé organizace dokonce rozšiřují svou činnost tak, aby zastaly funkci státu, což je teď důležitější než kdy jindy. V Nadaci OSF už více než dva týdny sbíráme a aktualizujeme seznam iniciativ organizací, které se rozhodly na situaci s koronavirem reagovat. Seznam najdete na našem webu. Určitě není kompletní, každý den ho rozšiřujeme, stejně jako neziskové organizace rozšiřují svou činnost.

Celý dopis najdete zde: 
Odkaz na původní příspěvek najdete zde

Odkaz na kompletní seznam: https://osf.cz/2020/03/18/neziskovky-a-dalsi-iniciativy-v-boji-proti-koronaviru/

Neziskový sektor pomáhá nejohroženějším skupinám obyvatel. Organizace šijí a distribuují roušky, tisknou ochranné štíty na 3D tiskárnách, připravují dezinfekci, nakupují seniorům potraviny, léky nebo hygienické potřeby, donáší hotová jídla nebo poskytují podporu pomocí call center a infolinek. Např. organizace Život 90 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy zřídila krizovou non-stop infolinku pro seniory nad 65 let a linku pro dobrovolníky. Infolinku pro seniory aktivovala také Charita Česká republika a mnoho dalších organizací. Charita navíc zřídila krizový štáb, který řeší dostupnost zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek pro charitní pracovníky. Společnost Podané ruce aktualizovala aplikaci pro lidi bez domova a drogově závislé a informuje o opatřeních proti koronaviru.

Organizace poskytují tolik potřebnou psychologickou a psychoterapeutickou pomoc. Pomoc obětem domácího násilí, jejichž situace se aktuálně může výrazně zhoršit, zintenzivnil např. Bílý kruh bezpečí, proFem, ROSA nebo In IUSTITIA. In IUSTITIA rozšiřuje své služby i pro osoby napadené v souvislosti s koronavirem (nemocné, lidi v karanténě, pomáhající personál apod.). Přehled dalších psychiatrických a psychologických služeb v nouzovém stavu připravila organizace Nevypusť duši.

Právní poradenství ohledně dopadů pandemie poskytuje tým právníků z Advokátní kanceláře Frank Bold. Člověk v tísni nabízí poradenství živnostníkům, spotřebitelům, kteří se aktuálně dostávají do neřešitelné finanční situace. Sdružení pro integraci a migraci poskytuje konzultace cizincům i občanům ČR ohledně vycestování a žádostí o víza.

Mnoho dalších neziskových iniciativ nabízí pomoc v různých oblastech, od vzdělávání přes ochranu zvířat, výrobu online nástrojů až po dobrovolnictví a pořádání sbírek. Na současnou situaci reagují flexibilně a pomáhají tam, kde je třeba. Spustila se obrovská vlna pomoci a solidarity. Zřetelně se ukazuje, že role aktivní občanské společnosti je naprosto klíčová. A to je informace, která by neměla zapadnout.

Prosíme, sdílejte tuto informaci dle potřeby. Jako zdroj prosíme uvádět Nadaci OSF.