Otevřené výběrové řízení: Aktivismus pro místní klimatickou spravedlnost ve střední a východní Evropě

| Aktuality | Občanská společnost | Ochrana životního prostředí

Open Society Institute Sofia (OSIS) s podporou nadací OSF a ve spolupráci se sítí Open Society European Network (OSEN) sdružující organizace občanské společnosti ve střední a východní Evropě, vyhlašuje výzvu pro organizace občanské společnosti, které usilují o podporu začlenění dosud marginalizovaných a vyloučených skupin a komunit při řešení problémů klimatické spravedlnosti v zemích střední a východní Evropy.

Perspektiva klimatické spravedlnosti propojuje lidská práva, sociální spravedlnost a obecné zásady rovnosti s transformací našich ekonomik s cílem zajistit environmentální udržitelnost. Vzrůstá potřeba inkluzivní diskuse o spravedlivém rozdělení zátěže i výhod vyplývajících z přizpůsobení se změně klimatu. Občané střední a východní Evropy dosud příliš nevyužili příležitost se do těchto rozhovorů zapojit a riskují, že ji úplně promeškají, přestože je budoucí rozhodnutí a strategie v této problematice výrazně ovlivní. Navíc, krize Covid-19 přinese nepředvídatelné důsledky a pravděpodobně vytvoří napětí mezi politikami v oblasti zachování pracovních míst a politikami v oblasti změny klimatu.

Výzva je určena pro žadatele z následujících zemí: Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Způsobilí žadatelé by měli splňovat všechny z uvedených podmínek:

  • registrované organizace občanské společnosti nebo neformální skupiny zastoupené registrovanou organizací občanské společnosti
  • neziskové organizace založené na hodnotách otevřené společnosti jako demokracie, rovnost a klimatická spravedlnost
  • nestranné společnosti se sídlem ve způsobilých zemích

Výzva k předkládání projektů upřednostňuje projekty vedené místními „grassroots“ aktéry v oblasti klimatické spravedlnosti a místními organizacemi občanské společnosti působícími mimo hlavní města, avšak nevylučuje ani organizace a skupiny sídlící v hlavních městech.

Podpořené projekty získají granty až do výše 25 000 amerických dolarů, doba trvání projektu by neměla překročit 12 měsíců. Uzávěrka přihlášek je 15. září 2020. Více o požadavcích, pokynech pro předkládání projektů a další relevantní informace najdete v textu výzvy a v šablonách žádostí zde