Jaká data a v jakém rozsahu by se měla o pandemii COVID zveřejňovat – Open Data Expo představilo využití dat v krizi, stejně jako přetrvávající neshody

| Aktuality | Náš stát | naše data

Šestý ročník [PANDEMIC] Open Data Expo na téma práce s daty v době krize ukázal na zásadní neshody o tom, jaká data o pandemii a v jakém rozsahu mají být zveřejňována. Představil možnosti, které samosprávy mají v oblasti sbírání a využívání otevřených dat. Zhodnotil úskalí a dopady (ne)sdílení dat z oblasti veřejného zdraví, právní dopady a metody sběru dat. Veletrh Open Data Expo se uskutečnil 8. března a byl vysílán online z CAMP – Centra architektury a městského plánování. Akci pořádá Nadace OSF. 

V první panelové debatě na téma „Pandemie, společnost a stát“ byl věnován prostor roli samospráv při sdílení dat s občany. Magdalena Davis, starostka Mníšku pod Brdy, upozornila na problémy, které samosprávy měly s prvotním získáváním dat o koronaviru, a na dopady nedostatku zveřejněných dat na chování a rozhodování veřejnosti. Po roce s pandemií COVID-19 hodnotí Davis posun v oblasti sdílení dat státní správy se samosprávami pozitivně, přestože je zde ještě prostor pro zlepšení. 

Stát by měl vytvořit sdílenou datovou a komunikační platformu, do které by měli přístup zástupci různých úrovní společnosti, tedy od občanských iniciativ, neziskových organizací, soukromých firem, vědců a akademických institucí, škol, nemocnic, zástupců samospráv, poslanců, senátorů, zahraničních expertů a dalších, kteří by mohli s daty pracovat a zároveň je i stejně komunikovat. Může to zásadně přispět k předvídatelnosti a důvěryhodnosti celého systému,“ říká Magdalena Davis, starostka Mníšku pod Brdy. 

Doplňuje ji ředitel Nadace OSF Robert Basch, podle kterého je vidět velký posun v komunikaci na straně státní správy, sdílení dat ale stále není samozřejmostí:  “Stále není běžné, že státní správa sdílí data se samosprávami. Z pohledu samosprávy by měla státní správa data zveřejňovat vždy, přestože lidi nenapadne, k čemu by mohla být data užitečná. Z pozice ministerstva se totiž ne vždycky podaří vidět i potřeby a perspektivu obcí,” říká Robert Basch, ředitel Nadace OSF. 

Druhá panelová debata se zabývala způsoby a právními aspekty sběru dat o COVID-19 a zároveň ukázala, že zatím neexistuje shoda na tom, jaká data a jak mají být zveřejňována. Obavy panují zejména z misinterpretace dat, se kterými musí být podle Martina Komendy, garanta webových aplikací COVID-19 na ÚZIS, zacházeno opatrně a odborně. Podle Petra Rašky, vedoucího odboru informatiky v IKEMu, ale spousta dat, která by usnadnila fungování nemocnic, chybí. 

V rámci očkování bychom potřebovali více informací o tom, jaké jsou kapacity a možnosti ostatních očkovacích center, abychom pomohli pacientům, kteří nás prosí o radu. Tím, že data nemáme k dispozici v plném rozsahu, musíme pacienty směřovat na státní informační linku, což je značně neefektivní. Zároveň není zveřejněno, kolik lidí je registrováno na očkování, tisíce lidí teď čeká ve virtuální frontě, nejsou schopni se objednat na očkování a vy jim nejste schopni poradit, co s tím,“ komentuje situaci Raška.  

Součástí veletrhu byly i key-notes „Open Data – Trust, Transparency, Transformation“ od Anne Moen z Institutu pro zdraví a společnost a „Role otevřených dat z pohledu vedení hlavního města Prahy v době pandemie COVID-19“ od Zdeňka Hřiba, primátora hlavního města Prahy. Prvního z panelů se účastnili Robin Čumpelík, bývalý koordinátor inovační strategie MPO, Magdalena Davis, bioložka a starostka Mníšku pod Brdy, Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Radko Jiroušek, CTO v Česko.Digital a Sara Polak, popularizátorka umělé inteligence. Součástí druhého panelu byli Martin Komenda, garant webových aplikací COVID-19 na ÚZIS, Petr Raška, vedoucí odboru informatiky v IKEMu, Lucie Smolka, CEO v Open Content a Jakub Steiner, ekonom působící na univerzitě v Curychu.

Mezi vystavující instituce se zařadili Ministerstvo vnitra, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Hlídač státu, Česko.Digital, Otevřená města, Iuridicum Remedium, Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Brna a Masarykova univerzita – Fakulta sociálních studií. Záznam z celého dne můžete zhlédnout na YouTube kanálu Nadace OSF.

Hlavním partnerem [PANDEMIC] Open Data Expo je společnost Y Soft, dále správce národní domény CZ.NIC a správce internetových identit mojeID. Mediálními partnery jsou internetový portál SvětChytře a server o českém internetu Lupa.cz. Akce se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy. Expo dále podpořili: Ministerstvo vnitra České republiky, Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Brna a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.