Program [PANDEMIC] Open Data Expo 

Níže najdete podrobné informace k programu, řečníkům a vystavujícím. 

Program:

9:00 – 9:20  Zahájení 
Celým dnem provádí Lenka Kováčová
Úvodní slovo přednese Robert Basch, ředitel Nadace OSF 
9:20 – 10:50  Key-notes & Networking  Hlavní řečnicí Expa bude Anne Moen. Vystoupí také Zdeněk Hřib. 
Networking bude probíhat v online prostoru a bude zpřístupněn registrovaným 
10:50 – 11:10  Přestávka   
11:10 – 12:20 

Panelová debata
Společnost, byznys a politika

Ohlédnutí za učiněnými vládními kroky a opatřeními, strategií a plány, které nám měly a mají pomoci pandemii zvládat. Role otevřených dat, dostupných informací a digitálních technologií. Jakým způsobem stát a veřejná administrativa přistupuje ke strategickému využívání a práce s informacemi, jakým způsobem do svých politik a řešení zahrnuje digitální technologie?  

moderuje: Michala Hergetová

řečníci:

  • popularizátorka umělé inteligence Sara Polak
  •  bioložka a starostka Mníšku pod Brdy Magdelena Davis
  • koordinátor inovační strategie MPO Robin Čumpelík
  • CTO Česko.Digital Radko Jiroušek
  • vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. 
12:20 – 13:00  Přestávka   
13:00 -13:20  Pitche vystavujících organizací   
13:20 – 14:30 

Panelová debata 
Věda a odborná společnost

Panel na téma otevřená data a veřejné zdraví se bude z odborných pozic zabývat rolí otevřených dat, práva na informace a dostupných informací v oblasti veřejného zdraví a českého systému zdravotnictví. Diskuze bude cílit zejména na elaboraci současného stavu s ohlédnutím za uplynulý rok s důrazem na informační rovinu a roli informací při řešení krizí.   

moderuje: Pavlína Kvapilová

řečníci:

  • garant webových aplikací COVID-19 Martin Komenda
  • ekonom působí na univerzitě v Curychu Jakub Steiner 
  • CEO Open Content Lucie Smolka. 
14: 30 -15:00 Závěr a shrnutí   
     

Druhá stage 

13:20 – 16:00  Veletrh  10 – 15 místností online 
     

Třetí stage 

9:00 – 16:00  Networking  1 online místnost 

Celý veletrhem vás provede:

Lenka Kováčová

koordinátorka projektů Nadace OSF


Lenka je koordinátorka projektů zaměřených na civic tech a open data a budování komunit v těchto oblastech. V Nadaci OSF se dlouho věnovala spolupráci občanské společnosti, veřejné správy a byznysu, aby společně využívaly digitální technologie v reakci na společenské výzvy a umožňovaly větší participaci veřejnosti.

Moderátorky:

Michala Hergetová

TV moderátorka a reportérka


Absolvovala ekonomii mezinárodního obchodu a evropskou integraci na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, studovala také evropská studia a business finance na Staffordshire University ve Spojeném království a Unversity of Antwerp. Kariéru televizní reportérky začínala ve zpravodajství TV3, kde se soustředila na ekonomické zpravodajství. Poté přešla do agentury CzechTrade, kde působila na pozici ředitelky komunikace s veřejností. Při povodních v roce 2002 vedla povodňové centrum CzechTrade a rádia Impuls. V roce 2005 se stala ekonomickou redaktorkou v České televizi. Zpovídala třeba šéfa Microsoftu Steva Ballmera nebo filantropa George Sorose. Dnes moderuje odborné diskuze pro média jako Economia, CNC, ale i oborová sdružení, například výroční konferenci Aspen Institute CE Kam kráčíš Česko?.

Pavlína Kvapilová

moderátorka a konzultantka


Má za sebou 20 let zkušeností z velkých mediálních domů (Český rozhlas, Česká televize), a to na nejrůznějších pozicích - od redaktorských přes moderátorské a editoriální až po manažerské. Byla zpravodajkou Radiožurnálu pro EU v Bruselu, šéfkou speciálů ČT24, zástupkyní šéfredaktora ČT24 či ředitelkou divize ČT Nová média, kde se intenzivně věnovala i technologickému rozvoji. Působila jsem aktivně i na mezinárodní scéně, zejména v rámci European Broadcasting Union a globální News Xchange. Moderuji, konzultuji, jako producent řídím tvorbu videa a dalších výstupů v rámci obsahových projektů, pracuji na strategiích pro sociální sítě či školím - mými klienty jsou státní úřady, instituce, velké korporace i střední a malé firmy. Velkou část svého času momentálně věnuji svému společenskému projektu Elegantní Česko.

Hosté:

Anne Moen

Open Data - Trust, Transparency, Transformation


Anne je profesorkou na Lékařské fakultě Univerzity v Oslu a v norském centru pro výzkum eHealth v Tromsø. Ve výzkumu zdravotní informatiky se zaměřuje na design a nasazování informačních systémů s důrazem na digitální zdravotní gramotnost a zapojení občanů do aplikací a doprovodných služeb pro pacienty. Je ředitelkou UiO: eColab, Institutu pro zdraví a společnost, výzkumné laboratoře podporující technologicky zprostředkované intervence zaměřené na pacienta v primární péči nebo doma, a na multidisciplinární týmovou práci zdravotníků, pacientů a jejich rodin za účelem udržení zdraví a pohody.

Zdeněk Hřib

Role otevřených dat z pohledu vedení hlavního města Prahy v době pandemie covidu-19


Zdeněk Hřib je od roku 2018 primátorem hlavního města Prahy. Má na starosti mimo jiné oblast informatiky, bezpečnosti, evropských fondů a zahraničních vztahů. Důraz klade i na oblast smart city, tedy řízení města s využitím moderních technologií. Vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Byl členem několika pracovních skupin k tématům informatiky, kvality a efektivity služeb na úrovni ministerstva, Světové zdravotnické organizace a EU. Je spoluautorem technického řešení projektu elektronického receptu (eRecept).​

Lucie Smolka

Právní aspekty otevřenosti v době krize: faktický dopad


Lucie je právničkou zabývající se právem v digitálním prostoru, otevřeností a spojováním práva a technologií v moderní společenské nástroje. Spoluzaložila a vede spolek Open Content, který je osvětovou a integrační institucí v oblasti otevřenostních aspektů společnosti, a českou pobočku mezinárodní organizace Creative Commons. Mimo to přednáší na témata veřejných licencí, autorského a softwarového práva a v těchto oblastech také vyučuje a publikuje. V minulém roce dokončila doktorské studium na PrF MU.

Sara Polak

Cesta do budoucna je decentralizace a cloudové společenství


Sara je archeoložka a evoluční antropoložka, která už 8 let působí v technologických firmách po celém světě. Vrátila se do Česka po skoro dekádě v Anglii, aby zde popularizovala umělou inteligenci, vzdělávala veřejnost v oblasti technologií a pomáhala českému talentu prosadit se ve světě. To dělá v rámci iniciativ prg.ai, Paioneers Lab v Paralelní Polis, czech.global a vědecky popularizačního kanálu ScienceToGo. Když jí pod ruku přijde možnost vzdělávat veřejnost a mluvit o AI tak to dělá nezávisle na projektu a s vervou!

Martin Komenda

Zdravotnická data jako základ spolupráce


Martin vede tým webstudia pod hlavičkou Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity. Aktivně se zabývá webovými aplikacemi a zpracováním, analýzou a vizualizací dat v oblasti zdravotnictví a medicínského vzdělávání. Otevřená data považuje jako klíčovou komponentu systematické podpory rozhodování a nástroj pro vytvoření funkční komunity s ambicí spolupracovat.

Magdalena Davis

(Otevřená) data a samosprávy


Před vstupem do politiky působila jako bioložka a následně manažerka v soukromé konzultační firmě specializující se na životní prostředí. Do politiky se aktivně zapojila v roce 2014, kdy kandidovala do zastupitelstva rodného Mníšku pod Brdy. Zastupitelkou se stala v roce 2016, v roce 2018 se stala starostkou Mníšku pod Brdy. Od roku 2015 je i členkou Strany zelených. Od ledna 2020 je spolupředsedkyní strany.

Jakub Steiner


Jakub se zabývá matematickým modelováním, ekonomii informací a teorií her. Působil na univerzitě v Edinburgu a na Northwestern universitě; nyní pracuje na Curyšské Univerzitě a na Cerge-Ei v Praze. Před akademickou dráhou pracoval jako sociální pracovník se zaměřením na problémy Romů v neziskové organizaci Člověk v Tísni. Během covidové pandemie se zapojil do několika akademických iniciativ, publikoval o pandemii v odborných časopisech a konzultoval s vládou mimo jiné protiepidemický systém PES.

Vladimír Dzurilla

Otevřená data chytré karantény


Vladimír vede Národní agenturu pro komunikační a informační technologie tvořící strategie neveřejných komunikačních sítí, včetně návrhů implementace vhodných bezpečnostních opatření a dodává sdílené služby pro veřejnou správu. Rovněž působí jako poradce předsedy vlády pro oblast ICT a digitalizaci a byl jmenován do funkce Zmocněnce vlády pro oblast IT a digitalizace. V rámci této pozice realizuje strategie a postupy k výraznému posunu v oblasti státního IT a digitální ekonomiky.

Virtuální místnosti:

Hlídač státu: (Ne)využití open dat v době krize​

Michal Bláha


V místnosti na vás čeká Michal Bláha, přední český odborník na problematiku ICT a eGovernment. Zakladatel a ředitel veřejně prospěšné služby Hlídač Státu, unikátního nástroje na komplexní kontrolu hospodaření a obchodních vztahů státu. V místnosti Michal rozebere hned několik zásadních problémů tížící český stát. Během celé doby budeme k dispozici pro všechny vaše dotazy.

Iuridicum Remedium - digitalizace a soukromí

Jan Vobořil


V místnosti upozorňuje digitálně-právní organizace Iuridicum Remedium na možná rizika práce s velkými objemy dat a připomíná, proč je důležité, abychom při jejich otevírání a postupné digitalizaci měli stále na zřeteli hodnotu soukromí. Příklady zejména z loňského “pandemického” roku ilustrují, jak snadno může při práci s citlivými osobními údaji dojít ke zneužití.