Program [PANDEMIC] Open Data Expo 

Níže najdete podrobné informace k programu, řečníkům, jejich prezentacím a vystavujícím. 

Záznam veletrhu

Keynote profesorky Anne Moen z norského Institute of Health and Society

Prezentace řečníků:

Veletrhem prováděla:

Lenka Kováčová

koordinátorka projektů Nadace OSF


Lenka je koordinátorka projektů zaměřených na civic tech a open data a budování komunit v těchto oblastech. V Nadaci OSF se dlouho věnovala spolupráci občanské společnosti, veřejné správy a byznysu, aby společně využívaly digitální technologie v reakci na společenské výzvy a umožňovaly větší participaci veřejnosti.

Pořadatelé:

Robert Basch

ředitel Nadace OSF


Robert se stal ředitelem Nadace OSF v roce 2009, je členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a Rady Novinářské ceny. Stál u zrodu Nadačního fondu Eduzměna a nové iniciativy Česko.Digital - v obou je členem správní rady. Zkušenosti v minulosti získával jako výkonný ředitel Nadace Vodafone, na Velvyslanectví USA v Praze, kde měl na starost spolupráci s neziskovými organizacemi, a v Mezinárodní organizaci pro migraci. V letech 1999 až 2005 působil ve společnosti Člověk v tísni a zúčastnil se několika mezinárodních misí v Bosně, Hercegovině a Ugandě. Vystudoval politickou a ekonomickou sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Josef Šmída

koordinátor projekt Náš stát, naše data Nadace OSF


Josef nastoupil do nadace v září 2019. V neziskovém sektoru se pohybuje od roku 2003. Působil jako předseda Mladých zelených, kde se věnoval politizaci klimatu a lidských práv, byl jedním ze zakladatelů Iniciativy Nenávist Není Řešení a organizátorem občanských blokád pochodů krajní pravice v českých městech. V době uprchlické krize pomáhal uprchlíkům na balkánské trase, v poslední době spolupracuje s mezinárodní watchdogovou organizací Western Sahara Resource Watch a zasedá v koordinaci Global Greens. Profesně se dlouhodobě věnuje sociální spravedlnosti, inkluzi a lidským právům. K problematice otevřených dat se poprvé dostal prostřednictvím práce na Fondu dalšího vzdělávání, kde se zabýval problematikou digitálního začleňování a stavu digitální gramotnosti v ČR.

Moderátorky:

Michala Hergetová

TV moderátorka a reportérka


Absolvovala ekonomii mezinárodního obchodu a evropskou integraci na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, studovala také evropská studia a business finance na Staffordshire University ve Spojeném království a Unversity of Antwerp. Kariéru televizní reportérky začínala ve zpravodajství TV3, kde se soustředila na ekonomické zpravodajství. Poté přešla do agentury CzechTrade, kde působila na pozici ředitelky komunikace s veřejností. Při povodních v roce 2002 vedla povodňové centrum CzechTrade a rádia Impuls. V roce 2005 se stala ekonomickou redaktorkou v České televizi. Zpovídala třeba šéfa Microsoftu Steva Ballmera nebo filantropa George Sorose. Dnes moderuje odborné diskuze pro média jako Economia, CNC, ale i oborová sdružení, například výroční konferenci Aspen Institute CE Kam kráčíš Česko?.

Pavlína Kvapilová

moderátorka a konzultantka


Má za sebou 20 let zkušeností z velkých mediálních domů (Český rozhlas, Česká televize), a to na nejrůznějších pozicích - od redaktorských přes moderátorské a editoriální až po manažerské. Byla zpravodajkou Radiožurnálu pro EU v Bruselu, šéfkou speciálů ČT24, zástupkyní šéfredaktora ČT24 či ředitelkou divize ČT Nová média, kde se intenzivně věnovala i technologickému rozvoji. Působila jsem aktivně i na mezinárodní scéně, zejména v rámci European Broadcasting Union a globální News Xchange. Moderuji, konzultuji, jako producent řídím tvorbu videa a dalších výstupů v rámci obsahových projektů, pracuji na strategiích pro sociální sítě či školím - mými klienty jsou státní úřady, instituce, velké korporace i střední a malé firmy. Velkou část svého času momentálně věnuji svému společenskému projektu Elegantní Česko.

Hosté:

Anne Moen - prezentace

Open Data - Trust, Transparency, Transformation


Anne je profesorkou na Lékařské fakultě Univerzity v Oslu a v norském centru pro výzkum eHealth v Tromsø. Ve výzkumu zdravotní informatiky se zaměřuje na design a nasazování informačních systémů s důrazem na digitální zdravotní gramotnost a zapojení občanů do aplikací a doprovodných služeb pro pacienty. Je ředitelkou UiO: eColab, Institutu pro zdraví a společnost, výzkumné laboratoře podporující technologicky zprostředkované intervence zaměřené na pacienta v primární péči nebo doma, a na multidisciplinární týmovou práci zdravotníků, pacientů a jejich rodin za účelem udržení zdraví a pohody.

Zdeněk Hřib - prezentace

Role otevřených dat z pohledu vedení hlavního města Prahy v době pandemie covidu-19


Zdeněk Hřib je od roku 2018 primátorem hlavního města Prahy. Má na starosti mimo jiné oblast informatiky, bezpečnosti, evropských fondů a zahraničních vztahů. Důraz klade i na oblast smart city, tedy řízení města s využitím moderních technologií. Vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Byl členem několika pracovních skupin k tématům informatiky, kvality a efektivity služeb na úrovni ministerstva, Světové zdravotnické organizace a EU. Je spoluautorem technického řešení projektu elektronického receptu (eRecept).​

Lucie Smolka - prezentace

Právní aspekty otevřenosti v době krize: faktický dopad


Lucie je právničkou zabývající se právem v digitálním prostoru, otevřeností a spojováním práva a technologií v moderní společenské nástroje. Spoluzaložila a vede spolek Open Content, který je osvětovou a integrační institucí v oblasti otevřenostních aspektů společnosti, a českou pobočku mezinárodní organizace Creative Commons. Mimo to přednáší na témata veřejných licencí, autorského a softwarového práva a v těchto oblastech také vyučuje a publikuje. V minulém roce dokončila doktorské studium na PrF MU.

Sara Polak - prezentace

AI – pazourek, co nás z téhle šlamastyky vyseká. Ale jen, když ho pořádně vezmeme do ruky


Sara je archeoložka a evoluční antropoložka, která už 8 let působí v technologických firmách po celém světě. Vrátila se do Česka po skoro dekádě v Anglii, aby zde popularizovala umělou inteligenci, vzdělávala veřejnost v oblasti technologií a pomáhala českému talentu prosadit se ve světě. To dělá v rámci iniciativ prg.ai, Paioneers Lab v Paralelní Polis, czech.global a vědecky popularizačního kanálu ScienceToGo. Když jí pod ruku přijde možnost vzdělávat veřejnost a mluvit o AI tak to dělá nezávisle na projektu a s vervou!

Martin Komenda - prezentace

Zdravotnická data jako základ spolupráce


Martin vede tým webstudia pod hlavičkou Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity. Zabývá se webovými aplikacemi a zpracováním, analýzou a vizualizací dat v oblasti zdravotnictví a medicínského vzdělávání. Otevřená data považuje za klíčovou komponentu systematické podpory rozhodování a nástroj pro vytvoření funkční komunity s ambicí spolupracovat.

Magdalena Davis

(Otevřená) data a samosprávy


Před vstupem do politiky působila jako bioložka a následně manažerka v soukromé konzultační firmě specializující se na životní prostředí. Do politiky se aktivně zapojila v roce 2014, kdy kandidovala do zastupitelstva rodného Mníšku pod Brdy. Zastupitelkou se stala v roce 2016, v roce 2018 se stala starostkou Mníšku pod Brdy. Od roku 2015 je i členkou Strany zelených. Od ledna 2020 je spolupředsedkyní strany.

Jakub Steiner - prezentace


Jakub se zabývá matematickým modelováním, ekonomii informací a teorii her. Působil na univerzitě v Edinburgu a na Northwestern university, nyní pracuje na Curyšské Univerzitě a na Cerge-Ei v Praze. Dříve pracoval jako sociální pracovník se zaměřením na problémy Romů v neziskové organizaci Člověk v Tísni. Během covidové pandemie se zapojil do několika akademických iniciativ, publikoval o pandemii v odborných časopisech a konzultoval s vládou mimo jiné protiepidemický systém PES.

Vladimír Dzurilla

Otevřená data chytré karantény


Vladimír vede Národní agenturu pro komunikační a informační technologie tvořící strategie neveřejných komunikačních sítí, včetně návrhů implementace vhodných bezpečnostních opatření a dodává sdílené služby pro veřejnou správu. Působí jako poradce předsedy vlády pro oblast ICT a digitalizaci. Jako zmocněnec vlády pro oblast IT a digitalizace realizuje strategie a postupy k výraznému posunu v oblasti státního IT a digitální ekonomiky.

Radko Jiroušek

Jen otevřená data stále nestačí


Radko vede technickou část komunity expertních dobrovolníků Česko.Digital. Působil jako product manager, věnoval se řečové, textové a datové analytice a machine learningu. Pomáhal vybudovat úspěšný startup a po akvizici si vyzkoušel i práci pro progresivní firmu ze Silicon Valley. Při hledání řešení vždy klade důraz na správnou definici problému a otevřená data vnímá pouze jako jeden z kroků, který sám o sobě nestačí.

Robin Čumpelík - prezentace

Inovace jako příležitost k proměně společnosti


Robin byl ředitelem komunikace MPO a vedoucím Inovační strategie České republiky 2019-2030. Poslední rok byl členem krizových štábů, koordinátorem či hlavním manažerem několika technologických projektů včetně platformy spojujemecesko.cz, linka 1212, digitální karta. Je členem pracovní skupiny Nová ekonomika, technologie, digitalizace a inovace poradního orgánu Národní ekonomické rady vlády.

Virtuální místnosti:

Hlídač státu: (Ne)využití open dat v době krize​

Michal Bláha


V místnosti na vás čeká Michal Bláha, přední odborník na problematiku ICT a eGovernment. Zakladatel a ředitel veřejně prospěšné služby Hlídač Státu, unikátního nástroje na kontrolu hospodaření a obchodních vztahů státu. V místnosti Michal rozebere hned několik zásadních problémů tížící český stát. Během celé doby budeme k dispozici pro všechny vaše dotazy.

Iuridicum Remedium - digitalizace a soukromí

Jan Vobořil


V místnosti upozorňuje digitálně-právní organizace Iuridicum Remedium na možná rizika práce s velkými objemy dat a připomíná, proč je důležité, abychom při jejich otevírání a postupné digitalizaci měli stále na zřeteli hodnotu soukromí. Příklady zejména z loňského “pandemického” roku ilustrují, jak snadno může při práci s citlivými osobními údaji dojít ke zneužití.

Ministerstvo vnitra: Open data kavárna národního koordinátora

Michal Kubáň, Martin Nečaský


Národní koordinátor otevřených dat Michal Kubáň a zakladatel iniciativy OpenData.cz Martin Nečaský koordinují agendu otevřených dat a pomáhají institucím otevírat data. V online kavárně představí projekt "Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy", který zajišťuje rozvoj otevírání dat v prostředí veřejné správy.

Otevřená města: Směřování a nové aplikace

Lucie Smolka, Jiří Marek, Marek Sebera, Pavla Kadlecová


Spolek Otevřená města spojuje devatenáct obcí, které mají společný cíl být otevřenější vůči svým občanům. Ve své místnosti Otevřený města představí směřování spolku v roce 2021, nový web aplikace Cityvizor pro hospodaření obcí, aplikaci DSW2 pro podávání žádostí o dotace a beta verzi aplikace PaRo2 sloužící pro zavedení participativního rozpočtu. Zástupci spolku se těší na Vaše dotazy.

Česko.Digital - komunita expertních dobrovolníků

Martin Wenisch, Romana Pokorná, Radko Jiroušek


Ve svém volném čase pomáhají neziskovým organizacím a státu s digitalizací a dělají tak Česko lepším místem k životu. Chtějí se stát lídrem v expertním dobrovolnictví v oblasti inovací a digitálních technologií v Evropě. Aktivity Česko.Digital představí dobrovolnický tech lead Martin Wenisch, koordinátorka příchozích projektů Romana Pokorná a CTO Česko.Digital Radko Jiroušek.

Operátor ICT: datová platforma hl. m. Prahy Golemio

Benedikt Kotmel


Plaformu Golemio, Pragozor, data o COVID-19 a portál otevřených dat Prahy představí vedoucí oddělení Data city lab Benedikt Kotmel. Má na starosti vedení týmu, prezentaci veřejnosti, komunikaci s partnery projektu a magistrátem a vedení klíčových datových projektů. Vytváří komunitu kolem otevřených dat a propojování uživatelů a vlastníků veřejných dat.

Magistrát města Brna: upgrade datového portálu data.brno.cz


Zástupci magistrátu města Brna vám vysvětlí důvody pro upgrade dataportálu, výběr a popis technického řešení, propojování komponent, práce s daty na data.brno.cz, tvorba vizualizací a aplikací, představení vybraných datových analýz, sdílení, sběr a nákup dat.

Ústav zdravotních informací a statistiky ČR: zdravotnická data

Martin Komenda, Petr Panoška, Vojtěch Bulhart, Petra Růžičková


ÚZIS slouží pro sběr a zpracování zdravotnických informací. Představí vám zdravotnická data, která jsou ve spojení s epidemií COVID-19 publikována. Současně se dozvíte o konceptu komunikace a dalších akcích, na které se ústav v oblasti otevřených dat chystá.

FSS MUNI: Všichni jsme (budoucí) senioři a nikdo o nás nic neví

Lucie Vidovićová


V rámci Expa využijeme příkladu seniorů a seniorek pro ilustraci toho, jak málo toho o nás náš stát ví. S účastníky bychom rádi vedli diskusi o příkladech jako je nedostatečné testování vakcín na osobách ve vyšším věku, neexistenci dat o podílu osob čerpajících prostředky zdravotních pojišťoven podle věku nebo neexistenci dat o využívání ICT u osob starších 75 let.

Nadace OSF: Co můžu udělat pro datový mainstreaming?

Barbora Hořavová, Rober Basch


Připojte se k virtuální místnosti Nadace OSF, ve které vám individuálně představíme, jak můžete společně s námi přispět k tomu, aby se data a digitalizace staly mainstreamem a přestaly být pro jednou never-ending underground. Vizi pro následující roky vám představí programová ředitelka nadace Barbora Hořavová a výkonný ředitel Nadace OSF Robert Basch.

Důvěryhodná digitální identita jako klíčový pomocník v době pandemie

Jaromír Talíř


Online ověřování identity a obecné fungování digitálních identit. Témata, se kterými dnes už setkáváme denoděnně. Jak to vš ale funguje? Technický partner Sdružení CZ.NIC Jaromír Talíř vám o tom mnoho poví. Představí službu mojeID a vysvětlí, k jakým službám soukromého sektoru i veřejné správy se mohou její uživatelé přihlašovat.

Program:

9:00 – 9:20  Zahájení 
Celým dnem provádí Lenka Kováčová
Úvodní slovo přednese Robert Basch, ředitel Nadace OSF 

9:20 – 10:30

Key-notes 

 • Open Data – Trust, Transparency, Transformation: Anne Moen, Institute of Health and Society, Norway
 • Role otevřených dat z pohledu vedení hlavního města Prahy v době pandemie COVID-19: Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy 
10:30 – 10:40 Přestávka   
10:40 – 12:00

Panelová debata
Pandemie, společnost a stát

Jakým způsobem stát a veřejná administrativa přistupuje ke strategickému využívání a práci s informacemi, jakým způsobem do svých politik a řešení zahrnuje digitální technologie? Panel přinese ohlédnutí za učiněnými vládními kroky a opatřeními, strategií a plány, které nám měly a mají pomoci pandemii zvládat. Bude se zabývat rolí otevřených dat a digitálních technologií v době krize. 

moderuje: Michala Hergetová

řečníci:

 • Robin Čumpelík, bývalý koordinátor inovační strategie MPO 
 • Magdelena Davis, bioložka a starostka Mníšku pod Brdy 
 • Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci 
 • Radko Jiroušek, CTO Česko.Digital 
 • Sara Polak, popularizátorka umělé inteligence 
12:00 – 12:50 Přestávka  
12:50 – 13:20  Pitch online vstupy od vystavovatelů
13:20 – 14:30 

Panelová debata 
Otevřená data, věda a veřejné zdraví

Jakou roli hrají otevřená data v českém systému zdravotnictví? Co jsme se za uplynulý rok naučili o právu na informace a veřejném zdraví? Panel se bude zabývat vlivem dostupných informací na kvalitu zdravotní péče, důvody, které vedou k uzavření některých dat v oblasti zdraví, a příležitostmi k jejich otevírání.  

moderuje: Pavlína Kvapilová

řečníci:

 • Martin Komenda, garant webových aplikací COVID-19 na ÚZIS 
 • Petr Raška, vedoucí odboru informatiky v IKEMu 
 • Lucie Smolka, CEO Open Content 
 • Jakub Steiner, ekonom působící na univerzitě v Curychu
14:30 – 14:40 Přestávka  
14:40 – 15:00

Závěr a shrnutí 

Josef Šmída, projektový koordinátor z Nadace OSF 

Druhá stage 

13:20 – 16:00  Online Veletrh  Navštivte virtuální místnosti vystavovatelů, tentokrát máte možnost připojit se k nim online.  
     

Třetí stage 

9:20 – 16:00  Networking  Online prostor zpřístupněný všem registrovaným účastníkům, možnost nezávazně se poznat s dalšími účastníky