Open Data Expo je největším veletrhem otevřených dat v České republice. Letos v Praze pořádáme k termínu Mezinárodního dne otevřených dat už 6. ročník veletrhu, který je tradičně spojen s konferencí k k jejich efektivnímu využívání pro kvalitní řízení státu.

Tématem letošního ročníku je práce s daty v době krize. Pandemie COVID-19 odkryla slabiny v datové správě státu – informace jsou sbírány a spravovány nesystematicky a nekvalitně, nejsou jednoduše dostupné a chybí jim vzájemné propojení. A to v době, kdy je nutné rozhodovat se na základě faktů, důkazů a kvalitních datových analýz.

Kdy: 8. března 2021 od 9:00 – 16:00 
Kde: CAMP – Centrum architektury a městského plánování (online přenos)
Téma: potřeba a využití dat v době krize 
Keynotes: Anne Moen z norského Institute of Health and Society a Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy

Cílem letošního Open Data Expo je představit práci s daty jako klíč k řešení komplexních společenských krizí a přinést příklady ze zahraničí. Otevřít téma digiceutiky a digitální terapie (přístupů moderní medicíny, které léčí nebo pozitivně působí na lidské zdraví prostřednictvím informací) a téma digitalizace zdravotnického systému s důrazem na přínos pro veřejnost. Zviditelnit přínos otevřených dat, transparentnosti a širokého přístupu k informacím v digitálním věku.

 

Přečtěte si, o čem se během veletrhu mluvilo a podívejte se na fotky.

Partneři akce: 

   

 

Mediální partneři: 
 

Expo dále podpořili: Ministerstvo průmyslu a obchodu – The Country For The Future, Ministerstvo vnitra České republiky, Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Brna a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

 

Akce se koná s přispěním programu Active Citizens Fund