Vyhlašujeme 4. kolo výzvy na poskytnutí advokačních konzultací. Hlásit se můžete do 8. dubna včetně

| Aktuality | Advokační práce

Máte témata, kterým se věnujete a chcete v nich dosahovat systémových změn? Plánujete nabízet a prosazovat konkrétní řešení problémů na lokální či celostátní úrovni? Prostě a jednoduše, věnujete se advokační práci, vedete nebo máte v úmyslu vést advokační kampaně? Jestli ano, jsou tyto konzultace vhodné právě pro vás. Projekt je podpořen z programu Active Citizens Fund.

Čtvrté kolo výzvy je otevřeno do 8. dubna 2022 včetně

Podpora bude udělena 10 organizacím či neformálním iniciativám. Konzultace budou zahájeny v květnu 2022 a jejich celkový rozsah je 30 hodin na jednu organizaci či neformální iniciativu po dobu jednoho roku.

Rozhodnutí hodnotící komise Vám sdělíme do 18. dubna.

Přijímání přihlášek do výzvy:

Přihlášku do výzvy si stáhněte ZDE a vyplněnou ji zašlete emailem do 8. dubna včetně na adresu olga.havlinova@osf.cz.

Webinář pro zájemce o konzultace!

Letos pořádáme 24. března od 10:30 do 11:30 online informační setkání pro ty, kteří se do výzvy chtějí přihlásit. Neváhejte a zaregistrujte se do 22. března. 

Přihlásit se na webinář

Dozvíte se, nač se při vyplňování přihlášky zaměřit, abyste zvýšili svoji šanci při výběru, prostor bude pro vaše dotazy. Setkání proběhne na platformě Zoom. Po přihlášení vám zašleme odkaz. Webinářem vás provede programový specialista Advokačního fóra Štěpán Drahokoupil.

Kdo může o konzultace žádat:

Žádat mohou všechny nestátní neziskové organizace a neformální iniciativy občanů, a to bez ohledu na to, zda mají či nemají grant z programu Active Citizens Fund. Příjemci Active Citizens Fund budou ale v rámci výzvy preferováni.

Cíl:

V letech 2020-2023 poskytneme podporu celkem 41 organizacím či neformálním iniciativám v oblasti advokační práce. Během předchozích tří kol výzvy bylo podpořeno již 31 organizací, se kterými spolupracujeme nebo jsme spolupracovali na plánování jejich advokačních kampaní. Které NNO již našimi konzultacemi prošly, se můžete podívat SEM

Co díky konzultacím získáte:

Naučíte se, jak efektivně přesvědčovat politiky a političky, veřejné instituce i soukromé firmy, aby učinili konkrétní rozhodnutí či změnili zavedenou praxi. Dozvíte se, jak úspěšně plánovat advokační kampaň a jak do svých kampaní vtahovat veřejnost. 

Konzultace vám pomohou: 
 • dobře si vybrat a analyzovat téma, kterému se věnujete
 • definovat hlavní problém a jeho příčiny
 • správně si stanovit řešení, které bude mít dlouhodobý efekt, cíle a strategii pro jejich dosažení
 • identifikovat klíčové hráče, kteří jsou nezbytní pro prosazení řešení problému
 • vtáhnout do vašich témat média a veřejnost
 • nastavit aktivity, které zvýší šanci na váš úspěch

Budeme vám následně oporou při realizaci vaší advokační strategie. Více o tom, co je advokační práce, naleznete v naší „Rukověti zdánlivě bezmocných“.

Jak budou konzultace probíhat: 

Konzultace budou probíhat online či offline, včetně možnosti rychlých konzultací po telefonu, přes WhatsApp atd. Podnikneme s vámi půldenní a celodenní plánování advokačních strategií, nabídneme vám komentování dokumentů, doporučení a stanovisek, textů výzev a petic.

Pokud to situace dovolí, budeme se na delší plánování advokačních strategií scházet osobně. Během posledních dvou let jsme ale zjistili, že konzultace jsme schopni efektivně poskytovat i výhradně v online prostředí.

Konzultace budou zajišťovat expertky a experti Advokačního fóra Nadace OSF. Jana Smiggels KavkováŠtěpán DrahokoupilPetr MachálekMilan Štefanec a Martin Ander

Jaký je rozsah a délka konzultací:

Rozsah konzultací je 30 hodin (včetně přímé práce a přípravy konzultantů, konzultantek) pro jednu organizaci, neformální iniciativu po dobu maximálně 12 měsíců. Počet 30 je počet  člověkohodin, tedy například po tříhodinovém plánování se dvěma konzultujícími budete mít vyčerpáno 6 hodin.

Kritéria výběru:
Při výběru organizací a neformálních iniciativ budeme zohledňovat následující kritéria:
 • znalost tématu a představa o řešení problému
 • závažnost tématu 
Výhodou, nikoliv podmínkou, pro udělení podpory, je:
 • vaše organizace je příjemcem grantu z programu Active Citizens Fund,
 • pracujete v rámci některého ze strukturálně znevýhodněných krajů (Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj),
 • vaše téma se týká zlepšení situace znevýhodněných skupin.

Pro úspěšné získání konzultací není nutné, abyste naplnili všechna kritéria.

 

V případě otázek se obracejte na Olgu Havlínovou – olga.havlinova@osf.cz

Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.