Workshop: Jak si vytvořit a realizovat advokační strategii

| Aktuality | Advokační práce

Chcete dosáhnout systémových změn ve společenských tématech, kterým se věnujete? Přemýšlíte, jak efektivně přesvědčovat politiky a političky? Zajímá vás, jak úspěšně do vašich témat vtahovat veřejnost? Pracujete s médii a přejete si, aby se o vás a vaší práci vědělo? Pak je dvoudenní workshop Advokačního fóra Nadace OSF určen právě Vám!

Termín: 18. a 19. květen 2022

Čas: první den 10.00–17.30, druhý den 9.00–16.30 

Kde: Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, Nad Kotlaskou I 95, 180 00 Praha 8-Libeň

Přihlašovací formulář vyplňte do 26. dubna včetně. Děkujeme!

 

Pro koho je workshop určen? 

Pro pracovníky a pracovnice velkých i menších nestátních neziskových organizací, formální i neformální občanské iniciativy a aktivní občany a občanky. Z každé organizace nebo iniciativy se mohou zúčastnit dva lidé a organizátor workshopu si vyhrazuje právo finálního výběru. Kapacita workshopu je omezená.

Jak bude workshop vypadat? 

Pod vedením zkušených lektorů si budete moci naplánovat modelovou advokační strategii a plán práce pro svá témata. Vedle teoretického výkladu bude stěžejní součástí workshopu praktický nácvik. Na konci workshopu ponecháme dostatek prostoru pro výměnu zkušeností, dobré (ale i špatné) praxe a tipů jednotlivých účastníků a účastnic. Dále se účastnice a účastníci workshopu seznámí s případovými studiemi / příklady úspěšné praxe.

Co se dozvíte a naučíte?

  • Jak definovat hlavní problém a jeho příčiny
  • Jak si správně stanovit řešení, cíle a strategii pro jejich dosažení
  • Jak identifikovat klíčové hráče, kteří jsou nezbytní pro vaše řešení
  • Připravíte / budete se podílet na přípravě konkrétních modelových advokačních strategií
  • Jak do vašich témat vtáhnout média a veřejnost

Co si z workshopu odnesete?

Zlepšíte se ve strategickém plánování vaší práce a pochopíte, jak k vašemu tématu přitáhnout veřejnost a oslovit média. Budete více rozumět tomu, jak pracují politici a političky i tomu, jak je získat pro vaše řešení. Současně si někteří z vás odnesou i základní plán práce pro vybraná témata. 

V případě otázek pište prosím Olze na olga.havlinova@osf.cz.

 

Lektoři

Petr Machálek

Petr je spolupracovníkem Advokačního fóra Nadace OSF a konzultantem nevládních organizací v oblasti advokační práce, fundraisingu a organizačního rozvoje. V letech 2007–2012 působil jako ředitel Hnutí DUHA. Založil a vedl koalici Za snadné dárcovství. Dlouhodobě pracuje pro řadu českých i zahraničních organizací v oblasti podpory demokracie, např. Nadace Via, NESEHNUTÍ. Petr externě vyučuje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Od roku 2006 je za Zelené členem zastupitelstva v Brně-Žabovřeskách.

Milan Štefanec

Milan je spolupracovníkem Advokačního fóra Nadace OSF a konzultantem nevládních organizací v oblasti advokační práce. Na činnosti občanských iniciativ, ekologických, lidskoprávních a antifašistických hnutí se podílí od roku 1989. Na začátku devadesátých let byl členem hnutí Levá alternativa, později koordinátorem regionálních projektů Hnutí DUHA. V roce 1997 spoluzakládal Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ. Je členem Amnesty International a dlouhodobě se zabývá problematikou obchodu se zbraněmi a jeho vlivu na porušování lidských práv. Spolupracuje s Nadací Via jako konzultant pro místní občanské iniciativy.

Workshop je součástí projektu Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci podpořeného z programu Active Citizens Fund Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a je tedy pro účastníky, účastnice zdarma. 

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. V České republice jej spravuje Konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu. Cílem programu Active Citizens Fund v ČR je podpora občanské společnosti a znevýhodněných skupin prostřednictvím posílení občanské angažovanosti, efektivní spolupráce, vzdělávání a prosazování lidských práv. To vše se záměrem zvýšit kapacity občanského sektoru a jeho udržitelnost.