Rozumět si navzájem –⁠ v českých i ukrajinských knihovnách to jde

| Aktuality | Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

V důsledku války na Ukrajině se české knihovny téměř okamžitě staly pulzujícími body podpory –⁠ a nově příchozím nabídly prostor pro vzdělávání a příležitosti k zapojení do místních komunit. Jakou roli sehrávají knihovny přímo na Ukrajině? A jaké grantové příležitosti mohou využít tuzemské knihovny pro další rozvoj svých služeb veřejnosti?

Knihovny na západě Ukrajiny se v letošním roce staly jednou ze základen podpory pro lidi prchající před válkou. Poskytují jim dočasný prostor pro adaptaci, jsou centry dobrovolnické a humanitární pomoci. Pro uprchlíky z východu Ukrajiny otevřely knihovny lekce ukrajinštiny a přednášky o ukrajinské kultuře. Rovněž české knihovny zareagovaly na válečnou situaci v Evropě téměř okamžitě, s velkým osobním nasazením mnoha knihovnic a knihovníků. Své služby, knižní fondy, vzdělávací a komunitní aktivity obratem přizpůsobily potřebám příchozích z Ukrajiny. Řada z nich nabídla například kurzy českého jazyka nebo uspořádala humanitární sbírky.

Jak Nadace OSF podpoří českou síť knihoven?

 Grantová výzva Neformální vzdělávání v knihovnách, vyhlášená 9. září 2022, reaguje právě na tuto vlnu solidarity a společenské zodpovědnosti, která se v tuzemských knihovnách vzedmula. Grantová výzva, v níž Nadace OSF rozdělí 500 tisíc Kč, je určena veřejným knihovnám. Uzávěrka žádostí připadá na 17. října 2022. 

 

Nadace OSF chce touto cestou podpořit knihovny při dalším pořádání aktivit pro veřejnost v oblasti neformálního vzdělávání, posilování soudržnosti místních komunit a zmírňování sociálního napětí, právě s důrazem na zapojování příchozích z Ukrajiny. „Knihovna 21. století je tvůrčím prostorem pro neformální vzdělávání, dialog a mezikulturní výměnu. V knihovně můžeme společně kultivovat a utužovat vztah k informacím i dalším lidem. Takové vztahy se rozvíjí za spoluúčasti nás všech,“ vysvětluje zaměření výzvy Tereza Lišková z Nadace OSF.

Jak vypadá síť knihoven na Ukrajině?

Přestože v Ukrajině existuje poměrně rozsáhlá síť knihoven, ne všechny jsou přístupné veřejnosti. Ale řada z nich se podobně jako knihovny v Česku vyvíjí ve skutečná komunitní centra. Rozvoj knihoven se v Ukrajině řídí strategií rozvoje knihovnictví do roku 2025 s názvem Kvalitativní změny v knihovnách k zajištění udržitelného rozvoje Ukrajiny. „Jde o sdílenou vizi, kterou společně realizují orgány veřejné správy, samosprávy, knihovny, vzdělávací, vědecké a kulturní instituce i odborná veřejná sdružení. V souladu s ní místní samosprávy zpracovaly směr rozvoje knihoven do svých rozpočtů,“ vysvětluje Khrystyna Verbytska z Nadace OSF. 

Verbytska podotýká, že se v rámci těchto změn část ukrajinských knihoven transformovala na mediatéky. Knihovny v Ukrajině se ale především staly otevřenou sociální a komunikační sítí. Jako takové se podílejí na pedagogické a vzdělávací činnosti, mezikulturní a meziknihovní výměně i na spolupráci s neziskovými organizacemi. Jako platforma pro komunikaci, neformální vzdělávání, budování komunity či prostředí pro realizaci nápadů funguje například Persha Lvivska Mediatéka a Sensoteca. Do činnosti ukrajinských knihoven spadají různé vzdělávací programy, pořádání workshopů a seminářů, umělecké akce a otevřené lekce jazykových škol. Veřejnost má v ukrajinských knihovnách přístup do coworkingových prostor s internetem a samozřejmě ke knihám, časopisům či CD.

V období míru knihovny v Ukrajině fungují jako přívětivý a moderní veřejný prostor pro komunikaci, učení, realizaci nápadů a kvalitní využití volného času. Stejný směr rozvoje knihoven probíhá i u východoukrajinského Kramatorska (Strategie rozvoje  centrální knihovny Kramatorska) či jihoukrajinského města Melitopol (Strategie rozvoje veřejných knihoven města Melitopol v roce 2019 – 2023). V těchto oblastech se postupně veřejné knihovny přeměňují v tvůrčí prostor pro neformální vzdělávání, které se rozvíjí díky spoluúčasti komunity, nejen knihovnic a knihovníků.

A právě tento směr rozvoje českých knihoven podporuje i Nadace OSF skrze program Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím, který podporuje přerod knihoven ve svébytná centra pro setkávání a vzdělávání nás všech.