Open Data Expo 2022 odhalí, co se za posledních 10 let v oblasti otevřených dat (ne)podařilo

| Aktuality | Náš stát | naše data

Co se za 10 let (ne)podařilo v oblasti otevřených dat prosadit? Odpověď přinese největší tematický veletrh v České republice Open Data Expo. Představíme příklady dobré praxe, budoucí výzvy i současné trendy. Zahraniční inspiraci poskytne Stefaan G. Verhulst, spoluzakladatel The GovLab při New York University.

Kdy: 22. listopadu 2022 od 14:00 – 17:30 
Kde: DOX – Centrum současného umění
Téma: Co se za posledních 10 let (ne)podařilo

Hlavním řečníkem letošního ročníku [Crossroads] Open Data Expo bude dr. Stefaan G. Verhulst, spoluzakladatel a vedoucí výzkumu a vývoje The GovLab při New York University. V roce 2018 jej globální platforma Apolitical zařadila mezi 10 nejvlivnějších akademiků v oblasti eGovernmentu. Návštěvníkům veletrhu představí mezinárodní kontext otevřených dat, srovnání a nejnovější trendy.

Je důležité uvědomit si, že data nejsou věc. Data jsou proces, v němž se spojuje řada prvků, počínaje sběrem přes zpracování, sdílení až po analýzu a nakonec využití. V každé fázi tohoto řetězce se vyskytují rizika.

– Stefaan G. Verhulst

Publikování informací ve formátu otevřených dat s sebou přináší nespočet ekonomických, sociálních i politických benefitů, které potvrzují nejen zahraniční, ale už i domácí příklady. Za uplynulých 10 let se v Česku podařilo úspěšně rozběhnout množství projektů a iniciativ, mezi něž patří zřízení Odboru Hlavního architekta eGovernmentu a funkce Národního koordinátora pro otevřená data, založení Registru práv a povinností, vznik Národního katalogu otevřených dat, vypracování metodik publikování otevřených dat, proškolení stovek úředníků na jednotlivých resortech a ve veřejných institucích.

Postupné budování funkčního a udržitelného ekosystému otevřených dat vyžaduje ještě hodně práce. Stále například není odstraněna složitost procesů Registru práv a povinností, nedaří se sjednotit technickou strukturu údajů ve veřejném datovém fondu, rovněž není legislativně upraven přístup k neveřejným datům. I nadále je potřeba šířit osvětu o možnostech využívat data a zapojit veřejnost, byznys i nevládní organizace.

– Oldřich Vágner, koordinátor programu

Otevřená data jsou zdrojovým materiálem a optimálním formátem z hlediska dostupnosti, využitelnosti a okamžitého sdílení. Publikováním datasetů se veřejné instituce stávají transparentnějšími. Pečlivou analýzou dat a zohledněním co nejširšího socioekonomického kontextu lze činit odpovědnější politická rozhodnutí, nastavit efektivnější fungování veřejné správy nebo vytvořit inovativní digitální služby, které usnadní život občanům ČR.

Partneři 

Hlavní partneři Open Data Expo 2022
Partneři Open Data Expo 2022
Generální partner projektu Náš stát, naše data