Hrozby i příležitosti v současném Česku a role občanské společnosti při jejich řešení

| Aktuality | Občanská společnost

Nadace OSF uspořádala dvoudenní kulatý stůl Fokus Generace OSF o současném Česku i světě a o tom, co nás čeká v blízké budoucnosti. Na zámku Žďár se 21. a 22. září sešlo na dvacet osobností různého zaměření a společně diskutovali o trendech a otázkách, které ovlivňují otevřenou společnost a demokracii. Úvodní řeč k jednotlivým tematickým blokům pronesli vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR Monika Ladmanová, odborník na umělou inteligenci Jan Romportl, sociolog Dan Prokop, podnikatel a filantrop Jan Školník a předsedkyně správní rady Díky, že můžem Barbora Stárková.  

Účastníci a účastnice diskutovali například o nástupu umělé inteligence, přetrvávající nerovnosti šancí a také o zvyšující se úzkosti ve společnosti. „Nadace OSF vždy otevírala opomíjená témata a poskytovala zásadní prvotní podporu inovativním projektům. Proto je pro nás velmi důležité dívat se dopředu, naslouchat různorodým názorům a s předstihem pojmenovávat jevy, které mohou ohrozit demokracii, nebo naopak příležitosti, které nás posunou vpřed,“ uvedla programová ředitelka Nadace OSF Marie Peřinová. 

Podněty ze setkání využije tým Nadace OSF pro pravidelnou revizi své programové strategie. “Jsme hrdí a vděční za širokou a různorodou komunitu lidí, se kterými spolupracujeme. Jejich zpětná vazba, úvahy a názory jsou důležitými podněty pro tvorbu našich programů,“ dodává.  

 
Fotografie: Majda Slámová