Bibliotheca inspirans 2024: Nominujte knihovny, které září na mapě Česka!

| Aktuality | Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Nadace OSF společně s Českou spořitelnou již potřetí ocení knihovny, které přináší příklady dobré a inspirativní praxe. Letos se zaměříme na rozvoj a wellbeing knihovnic a knihovníků. Do nominací na cenu Bibliotheca inspirans se můžete zapojit až do 14. dubna 2024.

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou podpoří knihovny, které vytváří bezpečný a inspirativní prostor pro rozvoj a wellbeing knihovnic a knihovníků. Ocenění Bibliotheca inspirans 2024 bude patřit těm knihovnám, které pečují o knihovnickou komunitu.

Do nominací, které jsou otevřeny až do 14. dubna 2024, se mohou zapojit nejen knihovníci, knihovnice, zřizovatelé a čtenářstvo, ale i široká veřejnost. Víte o knihovně, která inovativně nebo s citlivostí rozvíjí potenciál svých zaměstnanců? Znáte knihovnu či iniciativu, kde umí pozitivně naladit tým a úspěšně předchází vyhoření? Znáte místo, kde se knihovnice a knihovníci podporují navzájem a mohou inspirovat ostatní? Máte tip na aktivitu, která pomáhá udržovat dobré pracovní prostředí v malých knihovnách, které často stojí na jednotlivci? Víte o knihovně, kde se na utváření bezpečného, ohleduplného a podnětného prostředí podílí místní obyvatelé či zřizovatel? Dejte nám o těchto aktivitách vědět:

Potřebujeme, aby se knihovny v náročné době mnohačetných krizí i nadále rozvíjely jako místa, kde se daří vzdělanosti, setkávání, kultuře i demokratickým hodnotám. Pokud mají knihovny v této roli obstát, musíme věnovat pozornost také zázemí, kde se pestrá práce knihovnic a knihovníků odehrává. Bezpečný, otevřený a podnětný prostor dlouhodobě vytvářejí právě ti, kteří mají sami pevnou půdu pod nohama a sílu k rozletu svých vizí a nápadů. Aby člověk měl sílu pečovat o druhé, potřebuje být opečováván sám sebou i druhými. 

— Tereza Lišková, manažerka programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Dění posledních let nás vede k tomu, abychom si připomínali sdílené hodnoty a v souladu s nimi také jednali. Na kvalitě našeho soužití se aktivně podílí síť tuzemských veřejných knihoven – právě ony na mapě otevřené a odolné občanské společnosti fungují jako bezpečné přístavy vědění, porozumění a solidarity.

Knihovníci patří mezi superhrdiny dnešní doby. Ta neuvěřitelná škála činností a aktivit, které pro nás v knihovnách připravují! Těch dovedností, kterých je k tomu třeba! A hlavně to osobní nasazení, bez kterého by možná práce knihovníka odpovídala dávno zaprášeným představám o „pouhém“ půjčování knih. Proto věříme, že zřizovatelé a šéfové knihoven pečují o pohodu a energetické zázemí knihovníků. Zajímá nás jak a ty nejinspirativnější přístupy rádi oceníme a budeme dále šířit.

— Andrea Studihradová, Česká spořitelna

Knihovnice a knihovníci ve svých programech i dlouhodobém směřování formují prostor pro dialog, celoživotní vzdělávání a dobré sousedské vztahy. V roce 2024 Nadace OSF společně s Českou spořitelnou ocení knihovny, které své zaměstnance v jejich činnosti podporují, vytváří komfortní podmínky pro práci a pečují o jejich duševní pohodu.

Inspirujte se oceněnými knihovny v předchozích ročnících Bibliotheca inspirans.