Společně ve škole: další kroky ve vzdělávání Romů v ČR

image001_1

14. a 15. listopadu 2017, Schebkův palác

Od přelomového rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který uznal diskriminaci romských dětí při jejich zařazování do zvláštních škol, uplynulo deset let. Tři roky také minuly od doby, kdy Evropská unie začala poukazovat na nedostatečné podmínky pro inkluzivní vzdělávání v České republice.

Konference, která byla organizována Open Society Justice Initiative a Nadací Open Society Fund Praha, se zaměřila na kroky, které musí Česká republika učinit, aby splňovala své povinnosti vůči právu Evropské unie a také požadavkům Evropské úmluvy o lidských právech.

Na konferenci vystoupili zástupci a zástupkyně státních institucí České republiky, učitelské veřejnosti, rodičů, Evropské unie, Rady Evropy, velvyslanectví a občanské společnosti. Účastníci a účastnice během konference zhodnotili dosavadní změny. Také se věnovali dalším krokům, které by stát a občanská společnost mohly udělat, aby se naplnily přísliby rovných šancí ve vzdělávání, jež vyplývají z rozsudku D. H. a ostatní proti České republice.

Dokumenty z konference najdete zde: 

PROGRAM

Podklady pro konferenci 

Odkazy na studie 

Videa 

Fotografie 

Prezentace 

Doprovodný program: Výstava romských umělců, umělkyň

Z médií