Posilujeme hlas občanské společnosti

Dobře fungující demokracie se neobejde bez aktivních občanů, kteří se angažují v politických stranách a občanské společnosti (neziskové organizace a aktivní jednotlivci). V současné době čelíme krizi politických stran a útokům na hodnoty liberální demokracie. Role občanské společnosti při hájení veřejného zájmu je o to důležitější. Pro to ale občané a neziskové organizace potřebují dobře znát nástroje a metody advokační práce (advocacy) a lobbingu. Mnohé neziskové organizace a jednotlivci tyto potřebné znalosti nemají a dodnes neexistovalo místo, kde by je získali.

Cílem Advokačního fóra Nadace OSF je posilovat občanskou společnost a občany v České republice, aby mohli efektivně a profesionálně prosazovat veřejný zájem. Fórum bude dlouhodobě a systematicky podporovat občany a neziskové organizace v jejich práci a usilování o proměnu pravidel politiky, tedy v advokační činnosti a lobbingu.

Do 3 let chceme vytvořit místo:

– kam se občané a neziskové organizace budou obracet pro podporu při své advokační a watch-dog práci
– které bude poskytovat konzultace a vzdělávání v advokační práci a lobbingu
– které bude propagovat a šířit příklady dobré praxe z ČR i zahraničí
– které bude propojovat organizace, donory a jednotlivce zajímající se o systémové změny, o advokační práci a lobbing

Chcete se o Advokačním fóru dozvědět více? PŘEČTĚTE SI VÍCE o našich cílech, východiscích a plánovaných aktivitách na období 2018 až 2021.

Chcete činnost Advokačního fóra podpořit? Kontaktujte naši fundraiserku Marii Čermákovou na emailu: marie.cermakova@osf.cz nebo koordinátora projektu Štěpána Drahokoupila na emailu: stepan.drahokoupil@osf.cz nebo telefonním čísle:  602 297 268.

Advokační fórum založila Nadace OSF a vyvíjí ho ve spolupráci s Ashokou Česká republika.

mirah-curzer-530234-unsplash