Stipendia pro romské vysokoškolské studenty a studentky

Romská menšina patří v České republice k jedné z nejvíce znevýhodněných. Romské děti jsou často diskriminovány ve vzdělávání, dospělí pak na trhu práce či v přístupu ke službám a bydlení. Ukazuje se, že důležitou roli při bourání zažitých stereotypů společnosti hrají vzdělaní a aktivní Romové, kteří zároveň slouží jako motivace a pozitivní příklady pro své vrstevníky i mladší generace. Účast Romů na vysokoškolském vzdělání je však podstatně nižší než u majoritní společnosti a je daleko více ovlivněna sociálním zázemím rodin.

Tento rok vyhlašujeme v nadaci už 6. ročník výzvy na podporu romských vysokoškolských studentů a studentek na akademický rok 2020/2021. Aktuální výzva na akademický rok 2020/2021 bude otevřena od 8. 3. do 8. 4. 2020.

Cílem výzvy je proto podpořit vybrané romské vysokoškolské studenty a studentky v jejich studijním, profesním i osobním rozvoji. Poskytnutí stipendia si klade za cíl pomoci úspěšnému absolvování vysokoškolského studia a následnému vstupu na trh práce.

Stipendijní program zahrnuje:

 • úhradu nákladů spojených se studiem v maximální výši 60 000,- Kč za rok
 • povinnou pracovní stáž (např. v soukromé firmě, státní instituci, ambasádě, apod.) v rozsahu minimálně 100 hodin za rok (zvolí si podpoření stipendisté)
 • povinnou dobrovolnickou službu v neziskové organizaci, v rozsahu minimálně 100 hodin za rok (zvolí si podpoření stipendisté)
 • povinný kurz cizího jazyka (zvolí si podpoření stipendisté, hrazeno v rámci programu)
 • podporu mentora/ky (osobnost zvolená a odsouhlasená stipendistou/kou i Nadací OSF) při studiu i v neakademických oblastech života, se silným propojením na trh práce
 • povinnou účast na vybraných akcích Nadace OSF

Kdo může žádat:

 • romští studenti a studentky vysoké školy ve věku do 26 let. Studovat lze v bakalářském či magisterském programu na státem akreditované vysoké škole (státní i soukromé), prezenční i distanční formou.

Zohledněná kritéria hodnocení:

 • sociální a ekonomická potřebnost (včetně zohlednění místa bydliště a studia)
 • motivace a studijní plán (relevance cílů, zájem se angažovat jako aktivní občan, apod.)
 • mimo-studijní aktivity
 • dosavadní studijní výsledky

Povinná součást žádosti:

 • vyplněná přihláška na přiloženém formuláři, obsahující motivační dopis, cíle a vize uchazeče
 • životopis
 • potvrzení o studiu (potvrzení o přijetí ke studiu na VŠ; v odůvodněných případech je možné doručit dodatečně)
 • kopie studijních výsledků za poslední dva semestry/školní rok
 • doporučující dopis od relevantní školské instituce

Dvoukolové výběrové řízení:

 1.  vyhodnocení zaslaných podkladů
 2.  osobní pohovor s vybranými kandidáty

V průběhu výběrového řízení si Nadace OSF nárokuje případné vyžádání dalších upřesňujících skutečností a dokladů.

Harmonogram 2020:

 • vyhlášení výzvy: 8. březen 2020
 • uzávěrka příjmu přihlášek: 8. duben 2020
 • výběr a osobní pohovory: květen/červen 2020
 • vydání rozhodnutí o podpoře: srpen 2020
 • zahájení: září/říjen 2020

Poté, co uchazeč projde výběrovým řízením a získá stipendium, bude s ním uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku a bude mu přidělen mentor (osobnost, která mu bude pomáhat po dobu čerpání stipendia v osobním rozvoji). Ve spolupráci s mentorem a Nadací OSF bude sestaven plán stipendia, který bude průběžně vyhodnocován. Stipendista/ka se bude s mentorem pravidelně setkávat a bude též v kontaktu s pracovníky Nadace OSF. Mentor může stipendistovi pomoci hledat stáž, jazykový kurz či praxi v neziskové organizaci.

Aktuální výzvu na rok 2020/2021 si můžete stáhnout zdePřihlášku se všemi povinnými součástmi zasílejte do 8. dubna elektronicky na adresu katerina.sirotkova@osf.cz nebo poštou na adresu Nadace OSF, Hradecká 18, 130 00 Praha 3 s označením STIPENDIUM. S případnými dotazy se můžete obrátit na Kateřinu Sirotkovou (katerina.sirotkova@osf.cz, tel: 725 391 993).

Romská menšina patří v České republice k jedné z nejvíce znevýhodněných. Romské děti jsou často diskriminovány ve vzdělávání, dospělí pak na trhu práce či v přístupu ke službám a bydlení. Ukazuje se, že důležitou roli při bourání zažitých stereotypů společnosti hrají vzdělaní a aktivní Romové, kteří zároveň slouží jako motivace a pozitivní příklady pro své vrstevníky i mladší generace. Účast Romů na vysokoškolském vzdělání je však podstatně nižší než u majoritní společnosti a je daleko více ovlivněna sociálním zázemím rodin.

Tento rok vyhlašujeme v nadaci už 6. ročník výzvy na podporu romských vysokoškolských studentů a studentek na akademický rok 2020/2021. Aktuální výzva na akademický rok 2020/2021 bude otevřena od 8. 3. do 8. 4. 2020.

Cílem výzvy je proto podpořit vybrané romské vysokoškolské studenty a studentky v jejich studijním, profesním i osobním rozvoji. Poskytnutí stipendia si klade za cíl pomoci úspěšnému absolvování vysokoškolského studia a následnému vstupu na trh práce.

Stipendijní program zahrnuje:

 • úhradu nákladů spojených se studiem v maximální výši 60 000,- Kč za rok
 • povinnou pracovní stáž (např. v soukromé firmě, státní instituci, ambasádě, apod.) v rozsahu minimálně 100 hodin za rok (zvolí si podpoření stipendisté)
 • povinnou dobrovolnickou službu v neziskové organizaci, v rozsahu minimálně 100 hodin za rok (zvolí si podpoření stipendisté)
 • povinný kurz cizího jazyka (zvolí si podpoření stipendisté, hrazeno v rámci programu)
 • podporu mentora/ky (osobnost zvolená a odsouhlasená stipendistou/kou i Nadací OSF) při studiu i v neakademických oblastech života, se silným propojením na trh práce
 • povinnou účast na vybraných akcích Nadace OSF

Kdo může žádat:

 • romští studenti a studentky vysoké školy ve věku do 26 let. Studovat lze v bakalářském či magisterském programu na státem akreditované vysoké škole (státní i soukromé), prezenční i distanční formou.

Zohledněná kritéria hodnocení:

 • sociální a ekonomická potřebnost (včetně zohlednění místa bydliště a studia)
 • motivace a studijní plán (relevance cílů, zájem se angažovat jako aktivní občan, apod.)
 • mimo-studijní aktivity
 • dosavadní studijní výsledky

Povinná součást žádosti:

 • vyplněná přihláška na přiloženém formuláři, obsahující motivační dopis, cíle a vize uchazeče
 • životopis
 • potvrzení o studiu (potvrzení o přijetí ke studiu na VŠ; v odůvodněných případech je možné doručit dodatečně)
 • kopie studijních výsledků za poslední dva semestry/školní rok
 • doporučující dopis od relevantní školské instituce

Dvoukolové výběrové řízení:

 1.  vyhodnocení zaslaných podkladů
 2.  osobní pohovor s vybranými kandidáty

V průběhu výběrového řízení si Nadace OSF nárokuje případné vyžádání dalších upřesňujících skutečností a dokladů.

Harmonogram 2020:

 • vyhlášení výzvy: 8. březen 2020
 • uzávěrka příjmu přihlášek: 8. duben 2020
 • výběr a osobní pohovory: květen/červen 2020
 • vydání rozhodnutí o podpoře: srpen 2020
 • zahájení: září/říjen 2020

Poté, co uchazeč projde výběrovým řízením a získá stipendium, bude s ním uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku a bude mu přidělen mentor (osobnost, která mu bude pomáhat po dobu čerpání stipendia v osobním rozvoji). Ve spolupráci s mentorem a Nadací OSF bude sestaven plán stipendia, který bude průběžně vyhodnocován. Stipendista/ka se bude s mentorem pravidelně setkávat a bude též v kontaktu s pracovníky Nadace OSF. Mentor může stipendistovi pomoci hledat stáž, jazykový kurz či praxi v neziskové organizaci.

Aktuální výzvu na rok 2020/2021 si můžete stáhnout zdePřihlášku se všemi povinnými součástmi zasílejte do 8. dubna elektronicky na adresu katerina.sirotkova@osf.cz nebo poštou na adresu Nadace OSF, Hradecká 18, 130 00 Praha 3 s označením STIPENDIUM. S případnými dotazy se můžete obrátit na Kateřinu Sirotkovou (katerina.sirotkova@osf.cz, tel: 725 391 993).

Kromě samotné finanční podpory jsou důležitou součástí stipendijního programu i společná setkání. Jsou to právě ta setkání, která dávají celému programu důležitou přidanou hodnotou. Důkazem je to, že se studenti navzájem podporují ať je to ve vzájemné pomoci u konkrétních předmětů, nebo v podpoře návratu ke kořenům či ve sdílení zkušeností toho, jak se vyrovnávají s projevy rasismu. Jedna ze stipedistek dokonce chtěla část svého stipendia předat jiné studentce, která žije v azylovém domě. To jsou ty momenty, které jsou důkazem toho, že tento program má smysl.

Kateřina Sirotková