Stipendia pro studium na zahraničních středních školách

Studijní pobyt v zahraničí dělá mladého člověka samostatnějším a tolerantnějším, odlišnosti pak nevnímá jako překážky, ale příležitosti k obohacení. 27 let jsme v Nadaci OSF realizovali program umožňující mladým lidem získat nové zkušenosti na prestižních zahraničních školách v USA a ve Velké Británii. V roce 2020 jsme nicméně dospěli k závěru, že nastal čas jej předat dál a plně se soustředit na jiné programové priority. Od roku 2020 program administruje nadace Bakala Foundation.

Každý podzim jsme vyhlašovali výběrové řízení, do kterého se mohli hlásit studenti 1. a 2. ročníků středních škol v České republice. Zaslali životopis, motivační dopis, doporučení učitelů a další dokumenty a museli projít písemným testem angličtiny. Ti, kteří ho úspěšně absolvovali, byli pozváni na osobní pohovor, kde je důležitá především motivace studentů. Desítka nejlepších pak získala stipendium pro studium na střední škole ve Velké Británii a USA. Při výběru škol spolupracovala Nadace OSF s britskou asociací The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) a sítí American Secondary Schools for International Students and Teachers (ASSIST). Obě sdružují na 400 prestižních soukromých středních škol.

„Programem za 25 let jeho trvání prošly stovky studentů ze všech koutů naší republiky, jedno mají od počátku společné, a to touhu prohloubit své vzdělání a vyzkoušet něco nového. Nejvíce mě potěší společná setkání s těmito mladými lidmi, kteří na zahraničních školách byli výtečnými velvyslanci České republiky. Všichni se shodují na tom, že jim pobyt změnil pohled na svět a stal se  pro ně odrazovým můstkem pro další studia a pracovní uplatnění ať doma či v zahraničí,“ řekla v roce 2018 Zdenka Almerová, finanční ředitelka Nadace OSF, která se o program od počátku srdečně starala. 

Stipendium již získalo více než 290 českých studentů. Mnozí z nich byli následně přijati na prestižní zahraniční univerzity, jako je London School of Economics, Oxford, Cambridge, Princeton či Harvard University. Již 14 absolventů studovalo či studuje na Univerzitě v Oxfordu.

Zkušenosti a zážitky stipendistů najdete v brožurkách partnerů HMC a ASSIST.

Těší nás, že můžeme navázat na dlouhodobou spolupráci s nadací Bakala Foundation. Věříme, že bude o program dobře postaráno. Informace o aktuálních výběrových řízeních naleznete zde. Držíme všem studentům palce