Nezávislá mediální scéna

Celospolečenský problém

Média přestávají být hlídacím psem demokracie. Dle pravidelných zjišťování CVVM klesla od svého maxima v roce 2005 důvěra v tradiční média (tisk, televize a rádio) v průměru o 25 %. Veřejnoprávní média sice mají lepší pozici než jejich obdoba v sousedních zemích (v Německu či Rakousku), ale v uplynulých dvou letech jsou pod sílícím tlakem politiků. Mediální scéna se proměňuje. Kvalitní žurnalistika přestává být mainstream a vytrácí se společenský konsenzus o tom, jaká média a metody novinářské práce jsou nositelem pravdivého a nezaujatého informování. Novináři jsou osočováni z toho, že nedělají poctivě svou práci, a média tak ztrácí sílu vynášet na světlo problémy, k nimž by se politikové měli odpovědně postavit a řešit je.

Naše řešení

Oceňujeme práci novinářů a podporujeme knihovny. Média mají do značné míry schopnost samy se očišťovat. V praxi to znamená vznik nových titulů, které staví na kvalitním obsahu a poctivé žurnalistice. Současně se ale prohlubuje propast mezi médii, která dbají na férové zprostředkování reality, a „těmi ostatními“. A to jak na straně novinářů, tak i jejich čtenářů. Díky Novinářské ceně vstupujeme do diskuze o kvalitě mediálního obsahu a ukazujeme, že zmíněná hranice není tak jednoznačná a kvalitní texty vznikají i v médiích, která z různých důvodů bojují o svou pověst. Přispíváme k soudržnosti novinářské obce a současně k tomu, aby se kvalitní obsah udržel jako součást mediálního mainstreamu a novináři byli za svou práci více oceňováni a méně haněni. Díky návazné práci s oceněnými texty a spolupráci s jejich autory můžeme šířit povědomí o kvalitním obsahu i dále. K tomu nám pomáhá mimo jiné spolupráce se Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a také s knihovnami, v nichž podporujeme akce pro veřejnost zaměřené na mediální vzdělávání. Více se o naší práci v knihovnách dočtete zde. 

Co děláme:

 • každý rok oceňujeme kvalitní novinářskou práci a předáváme Novinářské ceny
 • zpřehledňujeme trh s novinářskými oceněními – pod křídla Novinářské ceny se dostala Cena Karla Havlíčka Borovského a Novinářská křepelka. Novinářská cena by se tak měla stát středobodem pro celou novinářskou obec
 • přivezli jsme do Česka osobnosti světové žurnalistiky – mnohokrát oceněného reportéra a propagátora Solutions Journalism Davida Boardmana a členku boardu německé sekce Reportérů bez hranic Gemmu Poerzgen; inspirovali jsme tak studenty žurnalistiky, aby ve své budoucí práci viděli nejen možnost pravdivě informovat, ale také ovlivňovat veřejný diskurz a řešení společenských výzev
 • Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky a Společností Ferdinanda Peroutky jsme založili Novinářské fórum, studenti, editoři, novináři a šéfredaktoři tak mají možnost sdílet své zkušenosti napříč redakcemi
 • podpořili jsme semináře pro pedagogické pracovníky v knihovnách na téma mediální výchovy ve všech 14 krajích Česka, aby mohli ve své práci lépe podpořit orientaci návštěvníků knihoven v záplavě mediálního obsahu; seminářů se účastnilo přes 200 knihovnic a knihovníků
 • poslali jsme 219 knih o nástrahách soudobých médií do všech krajských knihoven
 • podpořili jsme programy pro veřejnost v knihovnách v Královéhradeckém, Ústeckém a Moravskoslezském kraji, které se zaměřují na posílení mediální gramotnosti; jednalo se např. o Listování Lukáše Hejlíka v Nejlepší knize o fakenews či semináře iniciativy Zvolsi.info

Dopady naší práce:

 • 591 přihlášených příspěvků do Novinářské ceny 2019
 • novináři a novinářky se mohou každoročně potkat na předávání Novinářské ceny nebo sdílet zkušenosti se studenty a ostatními pracovníky v médiích na Novinářském fóru
 • 120 akcí pro veřejnost v knihovnách a přes 3 200 posluchačů
 • 327 proškolených knihovníků v celé ČR (70 % účastníků kurzů využilo poznatky pro svoji další práci, především v programech pro děti, ale i pro dospělé a seniory, a to v každodenním styku se čtenáři, i jako inspiraci pro zlepšení stávajících či realizaci zcela nových programů na rozpoznávání dezinformací, hoaxů a bezpečnosti na internetu)

Koordinátor projektu Novinářská cena

Michael Adamec

Michael má na starosti koordinaci Novinářské ceny. Do nadace nastoupil od Lékařů bez hranic, kde měl na starosti fundraising, produkci a péči o dárce. Další pracovní zkušenosti čerpal například během administrování studijního programu Erasmus na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze nebo během práce pro filmovou produkční společnost. Michalovým velkým koníčkem je cestování – má projetou velkou část jihovýchodní Asie a také podnikl cestu na ledový Island. Je také fanouškem četby, divadla, filmů a seriálů. Vystudoval Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Novinářská cena je jedinečná tím, že oceňuje konkrétní žurnalistická díla v daném roce a vítězkou či vítězem se může stát etablovaná novinářka i začínající novinář rozhoduje řemeslná kvalita. V minulých letech byly oceněny příspěvky z celého spektra novinářské obce. Během naší devítileté historie nám čtenáři, samotní novináři či redakce zaslali 2 788 nominací. Ocenili jsme 123 novinářů, novinářek a redakcí za celkových 80 počinů. Mám velkou radost, že v rámci letošního jubilejního 10. ročníku budeme společně s Nadací Český literární fond vyhlašovat i prestižní Cenu Karla Havlíčka Borovského za významný počin v české novinařině a Novinářskou křepelku, kterou letos nově podpoříme částkou 20 000 Kč. Do budoucna bychom rádi více pracovali s vítěznými příspěvky, které patří mezi to nejlepší z české psané i audiovizuální tvorby. Proto se snažíme ve spolupráci s knihovnami po celé republice zvyšovat povědomí o mediální gramotnosti, a to nejen u dětí, ale i dospělých a seniorů.

Michael Adamec