Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

16.12.2011

Demokracie 2.0

Světem se šíří iniciativa za větší otevřenost vládních institucí

“Firmy mají úspěch, pokud naslouchají přáním svých zákazníků.” Dramaticky pronesená věta z úst charismatického blonďáka se nese sálem na mezinárodní konferenci o elektronické správě státu. Zní banálně až do chvíle, než ji řečník po krátké pauze doplní otázkou: “Platí to i pro naše vlády?” Z jeho zapálení je znát, že sem přijel evangelizovat. Za transparentnost, zapojení občanů a využití moderních technologií.

Ten muž se jmenuje Chris Vein, zaměstnává ho Bílý dům a v popisu práce má realizaci programu Open Government Initiative, vyhlášeného Barackem Obamou před dvěma lety. Vláda je tu podle něj proto, aby svým občanům zprostředkovala komerčním sektorem neposkytované služby a zároveň dlouhodobě naslouchala jejich potřebám. Nový trend se setkal s nadšením u řady vlivných neziskových organizací, jako je International Budget Partnership anebo Transparency and Accountability Initiative, ale i u několika vlád, např. v Norsku, Indonésii nebo Brazílii. Od toho byl jen krůček k mezinárodní iniciativě Open Government Partnership, vyhlášené 20. září tohoto roku. V její deklaraci se říká, že víc než kdykoli dřív dnes mohou vlády pracovat pro lidi. Mechanismus je prostý: Členem bude každý stát, který splní přístupová kritéria a dobrovolně se přihlásí (v čase psaní tohoto článku dorazilo 46 takových přihlášek z celého světa, včetně České republiky). Do jara 2012 je prostor na promýšlení alespoň jednoho projektu, který povede k větší otevřenosti vlády..Kouzlo mezinárodní sítě pak spočívá v tom, že dobré nápady se dají sdílet. Že nejde o fikci, ukazují příklady dosavadních projektů.

Příklady táhnou

“Je třeba přiznat, že dobré nápady přicházejí z celého světa,” říká se v propagačním videu na stránkách opengovpartnership.org. V Brazílii vláda zavedla on-line sledování výdajů státních institucí; korupce okamžitě klesla. Chile uzákonilo politickým stranám povinnost zveřejňovat na webu financování volebních kampaní. Britové spustili centrální úložiště vládních dat, z nichž např. vyplynulo, které nemocnice jsou kvalitní a které ne – úmrtnost při kardiochirurgických operacích vzápětí klesla na polovinu. V Tanzanii, kde je pitná voda nedostatkovým zdrojem, vláda zavedla “pouštění kohoutků” na základě smskových požadavků vesničanů. V Litvě nabídli občanům možnost elektronických petic, které jdou přímo do parlamentu. Newyorská radnice sbírá podněty o problémech ve městě prostřednictvím chytrých telefonů svých občanů.

Přestože žádný z projektů svět nespasí, je zřetelné, že život v takových zemích je alespoň o něco lepší. A to díky třem prvkům, které jsem už zmínil: všem projektům je společná transparentnost, občanská participace a moderní technologie.

České otazníky

Česká vláda sice prostřednictvím Karolíny Peake přihlášku do iniciativy poslala a v rámci mezirezortní komise vyhlásila sběr nápadů, co by se dalo dělat, nicméně nikdo o tom nemluví. Ve východní Africe, v Kanadě a dokonce i na Slovensku už běží veřejné připomínkování nápadů, se kterými vláda přišla, tady nenajdete jediný článek v novinách a dokonce ani na internetu. Nehrozí, že celá iniciativa v Česku “vyšumí” do prázdna?

Nakolik jsou jeho obavy oprávněné, se ukáže během prosince. Do jeho začátku vicepremiérka Peake předložila výstupy z brainstormingu zmíněné komise. 7. 12. je předběžně její úředník představil na pracovní schůzce iniciativy v Brazílii. Během zimy se všechno ještě může změnit, nicméně v únoru se koncept předkládá vládě a ta už musí mít jasno.

Do té doby musíme věřit, že se Open Government Partnership v českém pojetí nestane dalším slohovým cvičením pro ministerské úředníky, ale vážně míněným pokusem o to, jak naučit českou vládu více naslouchat svým zákazníkům, tedy občanům.

Jakub Mráček

Jakub byl externím konzultantem Fondu Otakara Motejla pro oblast otevřených dat. Pro Úřad vlády ČR pomáhal připravit související politiky, stojí za ideou rozcestníku NášStát.cz a je spoluautorem publikace „Otevřená data: Příležitost pro Českou republiku”. Konzultačně se podílí nejen na programech Nadace Open Society Fund Praha, ale i Nadace Vodafone a TechSoup Global. Na částečný úvazek také učí chemii na Gymnáziu Teplice a působí ve sdružení Pro polis Teplice. Je absolventem makromolekulární chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.