Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

ANNA

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 322 647 Kč
Organizace: Univerzita Palackého v Olomouci

Romská žena Anna převzala péči o děti příbuzného, které byly v nukleární rodině sexuálně zneužívané. Péče trvala několik let bez vědomí státních institucí, později se Anna stala pěstounkou dětí. V současné době jsou děti zletilé a plně funkční v majoritní společnosti. Hlavním cílem projektu je vytvoření monografie, případové studie života Anny, která popíše její životní strategie a profesní strategie zúčastněných pracovníků. Výstupy projektu mohou být nástrojem podpory inkluze Romů do majoritní společnosti a profesionální práce s obětmi domácího násilí a tím přispět ke snížení výskytu domácího násilí. Cílovou skupinou jsou pomáhající pracovníci. Biografie Anny bude mít potenciál nabourávat jejich předsudky spojené s etnicitou a genderem klientů, současně poukáže na Anninu sílu organicky propojit kulturu své komunity s oprávněnými požadavky majoritní společnosti.