Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Drogové závislosti – násilníci a oběti

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.04.2016
Částka: 6 390 066 Kč
Organizace: SANANIM

Projekt se zaměřuje na zavedení terapeutických modelů – prožitého násilí a zvládání vlastní agrese v rámci léčby drogových závislostí v Terapeutické komunitě Karlov a Němčice (TKK,TKN). Tyto aktivity budou podkladem pro realizaci Výzkumné studie zaměřující se na vliv násilí na vznik drogové závislosti a úspěšnost léčby. Podstatným záměrem projektu je medializace těchto témat mezi odbornou veřejností, v rámci platformy terapeutických komunit a závěrem organizací Konference.