Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Muži proti násilí na ženách a dětech

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.07.2014 – 30.06.2015
Částka: 1 380 000 Kč
Organizace: Liga otevřených mužů

Projekt přispívá ke snížení výskytu a k prevenci domácího násilí díky adaptaci know-how norské genderové organizace Reform. Zahrnuje proškolení českých odborníků/ic v inovativní metodě zvládání agrese, její pilotní ověření a implementaci do terapeutické práce s násilnými osobami v ČR, jakož i podpůrné PR aktivity.