Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 29.02.2016
Částka: 615 800 Kč
Organizace: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Projekt si klade za cíl iniciovat diskusi o souvislosti korupce a genderu. Provede analýzu korupčních trestných činů z pohledu genderu, získá statistické informace o zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve státní správě a realizuje inovativní sociologický průzkum na téma genderových odlišností ve vnímání korupce. Formuluje závěry do argumentů využitelných pro diskusi o přínosu paritního zastoupení žen v politice a rozhodovacích funkcích a potenciálu případných opatření (např. kvóty) na snížení výskytu korupce.