Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 379 000 Kč
Organizace: Civipolis, o.p.s.

Cílem projektu je vytvořit ucelenou analýzu postavení žen na venkově, která poskytne odborné podklady pro vytvoření podmínek pro rovnost pohlaví v této oblasti. Analýza se zaměří na identifikaci faktorů, které ovlivňují rovné příležitosti mužů a žen v problematice zapojení do rozvoje venkova. Analýza bude vycházet ze situace v moravských místních akčních skupinách, konkrétně MAS Moštěnka, Horní Pomoraví, Regionu Poodří a Moravská cesta. Cíl bude realizován prostřednictvím terénního dotazníkového šetření na území těchto místních akčních skupin a následnou kvantitativní analýzou dat získaných ze dvou úrovní výzkumu. Výsledky budou zapracovány do odborné závěrečné zprávy, která bude prezentována zástupcům místních akčních skupin, orgánů samosprávy obcí a krajů, občanským sdružením zabývajícím se rovností mužů a žen, odborné i širší veřejnosti.