Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Stop násilí pro zdravotnictví

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 1 915 001 Kč
Organizace: ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy

Cílem projektu je přispět k prevenci a snížení výskytu domácího násilí a zvýšení informovanosti o této oblasti mezi pomáhajícími zdravotnickými profesemi. Naplnění cílů bude postaveno na komplexním vzdělávání klíčových profesí (pedagogové a studenti zdravotnických a lékařských škol), prevenci a výzkumu. Vytvoříme vzdělávací modul včetně e-learningových materiálů, instruktážních videí pro nelékařské zdravotnické profese (sestry, záchranáři) a vzdělávacího manuálu. Zajistíme výcvik pedagogů a studentů zdravotních škol, včetně praxe a odborných konzultací s pracovnicemi poradenského centra a vedení bakalářských prací. Komplexní vzdělávací modul bude nabídnut i dalším relevantním školám, studentům, nemocnicím a profesím ve zdravotnictví. Pro vzdělávání na školách, pro studenty i pedagogy a pracovníky ve zdravotnictví bude speciálně vyškolen tým interních školitelů. V oblasti prevence se uskuteční mediální kampaň zaměřená na podporu projektu a zvýšení motivace žen ohrožených násilím vyhledat odbornou pomoc.