Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Záchrana mokřadů v Beskydech

Rok udělení podpory: 2017
Datum realizace: 01.11.2017 - 31.10.2018
Částka: 150 000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

Mokřady patří mezi nejohroženější ekosystémy na světě. Přitom se jedná o jedno z nejdynamičtěji se vyvíjejících společenstev s obrovskou druhovou pestrostí. Kvůli obtížnému obhospodařování však stojí stranou zájmu a jediné využití takových ploch nastává v případě, že se je v minulosti podařilo odvodnit. Poslední suché roky však ukazují, že se jedná o plochy velmi hodnotné a to nejen z ochranářského hlediska, ale právě pro svoji schopnost zadržovat vodu v krajině a tu následně pozvolna uvolňovat. Během projektu chceme vyhledat mokřady nebo podmáčené louky a na několika nejcennějších provést jednorázový zásah, s cílem odvrácení jejich zániku. Budou preferovány ohrožené a současně hodnotné lokality, proto by na vybraných lokalitách byly nejprve provedeny odborné průzkumy s návrhem rozsahu záchranného zásahu. Vyhledávání a výběr mokřadů bude směřováno do severní části CHKO Beskydy – povodí řeky Morávky a Ostravice.