Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice

Rok vydání: 2010
ISBN: 978-80-87123-13-3
Organizace: Transparency International ČR
Programová oblast: Fond Otakara Motejla
Publikace ke stažení:

Publikace Transparency International ČR obsahuje soubor případových studií a analytický souhrn k vládnímu pilotnímu programu partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP), zahrnující například studie k dálnici D3 nebo k „superzakázce” na odstranění starých ekologických zátěží. Byla vydána s podporou Nadace OSF.