5. Broumovské diskuse: Hrdinství a odvaha

Datum realizace: 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018
Částka: 30000 Kč
Organizace: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Broumovské diskuse jsou každoroční konferencí, která má za cíl rozvíjet demokratickou diskusi a být setkáním lidí, kteří cítí spoluzodpovědnost za svět, v němž žijí. Letošní 5. ročník přináší téma hrdinství a odvahy, které zkoumá z různých úhlů pohledu. Významnou součástí Broumovských diskusí jsou studenti, kteří se konference účastní díky stipendiím. Studenti se na konferenci učí diskutovat, kriticky přemýšlet a rozvíjet aktivní občanství. Specifikem konference je velkorysý čas pro diskusi a inspirující prostředí broumovského kláštera, které podněcuje kultivovanou diskusi v souvislostech.