AdvoCats for Women – právem proti násilí ženách

Datum realizace: 1. 1. 2015 - 30. 9. 2016
Částka: 2586000 Kč
Organizace: proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.

Projekt se zaměřuje na identifikaci a odstranění legislativních nedostatků v zákonech týkajících se násilí na ženách a problémů při aplikaci těchto zákonů v praxi.
Pro zlepšení situace je nutné
•analyzovat současnou legislativu,
•upozornit formou doporučení na její nedostatky
•podporovat podpis Úmluvy a
•prosazovat přijetí 2 klíčových zákonů, které jsou zmíněny také v programovém prohlášení vlády ze dne 13.2.2014, v podobě, která povede ke zlepšení podpory osob ohrožených a postižených násilím.