Advokační kampaň „Pátý stupeň“

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 81836 EUR
Organizace: Asistence, o.p.s.

Současný systém příspěvku na péči pro lidi s postižením je nedostačující. Zejména lidem s těžším postižením příspěvek nepokrývá takový rozsah péče, jaký k plnohodnotnému životu potřebují.
Chceme tento systém změnit a prosadit zavedení pátého, individualizovaného stupně příspěvku na péči, který by zajistil lidem s postižením tolik pomoci, kolik potřebují.
Budeme vyvíjet soustavnou advokační aktivitu, iniciovat veřejnou debatu, sbírat data pro argumentaci a působit na politiky s cílem prosazení novely zákona o sociálních službách, která by pátý stupeň zavedla.