Advokační kampaň Pestré jídelny – za reformu školního stravování

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Částka: 23251 EUR
Organizace: NESEHNUTÍ Brno

Pokrmy v českém školním stravování mají mnohdy nedostačující nutriční kvalitu, což má negativní dopad na zdraví dětí. Vést děti ke zdravým stravovacím návykům zůstává nevyužitým pedagogickým potenciálem. Celý systém má nadměrnou ekologickou stopu a vylučuje děti se specifickými potřebami.
Cílíme na úpravu vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování. Toho dosáhneme spoluprací s klíčovými organizacemi a odborníky*icemi, vyjednáváním s politiky*čkami a zapojením veřejnosti, hlavně rodičů, např. podpisem výzvy. Do projektu přímo zapojíme studenty, školním stravováním přímo dotčené.