Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě

Datum realizace: 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024
Částka: 188889 EUR
Organizace: Asociace lesních mateřských škol

Lesní školky jsou organizacemi OS a jako jiné NNO čelí libovůli a nekompetentnosti některých úřadů. Na státní úrovni se přijímanými zákony zmenšuje prostor pro jejich veřejně prospěšnou činnost. Na úrovni krajů čelí nerovnému přístupu krajských institucí. Dochází k administrativnímu znemožnění vzniku lesních MŠ/klubů a provoz stávajícím je komplikován. Děti tak mají nerovné možnosti v přístupu k žádané formě inovativního vzdělávání. Cílem projektu je sjednotit legislativní a administrativní podmínky/nároky pro vznik i provoz NNO provozujících LMŠ/LK a zachovat tak tuto formu vzdělávání.