Aktivně po stopách velkých šelem

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 80996 EUR
Organizace: Hnutí DUHA Šelmy

Cílem projektu je aktivní zapojování mládeže a široké veřejnosti do ochrany životního prostředí formou tzv. „občanské vědy“ v oblasti ochrany a monitoringu velkých šelem v ČR. Prostřednictvím vzdělávacích a terénních aktivit se (nejen) mladí lidé budou přímo účastnit na zlepšování životního prostředí a ochraně ohrožených druhů živočichů. Součástí je i realizace rozsáhlé osvětové kampaně s využitím inovativních i klasických komunikačních nástrojů, jejímž cílem je odbourávání mýtů a předsudků, vyvracení hoaxů a důsledného zveřejňování vědecky ověřených a objektivních dat o velkých šelmách v ČR.