Aktivní občanství v globálních souvislostech

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 84926 EUR
Organizace: ARPOK, o.p.s.

Žijeme v globální době. Události na jedné straně zeměkoule ovlivňují dění na druhé a naopak. Jsme nuceni kriticky přemýšlet nad informacemi, argumentovat, zaujímat stanoviska i jednat. Musíme hledat řešení, která jsou udržitelná a podporují globální odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že právě učitelé mohou svým působením tyto dovednosti u žáků rozvíjet a tím pomáhají utvářet kompetentní občanskou společnost. Projekt nabízí učitelům nástroje, které jim v začleňování těchto metod a témat do výuky pomohou a žáky prostřednictvím kampaní podporuje ve vlastních iniciativách aktivního občanství.