Aliance pro individualizovanou podporu

Datum realizace: 1. 3. 2020 - 28. 2. 2023
Částka: 250000 EUR
Organizace: Naděje pro děti úplňku, z.s.

V první fázi projektu iniciujeme vznik AIiance individualizované podpory, ve které budou sdruženy nejen rodičovské, ale také profesionální organizace s podrobnou znalostí problematiky péče o náročné klienty a současně s podrobnou znalostí disfunkcí systému. S využitím expertizy členů AIiance vyprodukujeme návrh systémové změny v podobě individualizované podpory v systému sociálních služeb.Tuto změnu budeme podporovat propagací mezi odbornou a laickou veřejností a také zejména advokačním úsilím prosazovat k přijetí vládou.