ANNA

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 31. 10. 2016
Částka: 322647 Kč
Organizace: Univerzita Palackého v Olomouci

Romská žena Anna převzala péči o děti příbuzného, které byly v nukleární rodině sexuálně zneužívány. Péče trvala několik let bez vědomí státních institucí, později se Anna stala pěstounkou dětí. Používala specifických strategií knaplnění potřeb dětí, které jsou modelovány její etnicitou, gender, výchovou a zkušenostmi. V současné době jsou děti zletilé a plně funkční v majoritní společnosti.

Hlavním cílem projektu je vytvoření monografie, případové studie života Anny. Popíše její životní strategie a profesní strategie zúčastněných pracovníků. Výstupy projektu mohou být nástrojem podpory inkluze Romů do majoritní společnosti a profesionální práce s obětmi domácího násilí a tím přispět ke snížení výskytu domácího násilí. Cílovou skupinou jsou pomáhající pracovníci. Biografie Anny bude mít potenciál nabourávat jejich předsudky spojené s etnicitou a gender klientů, současně poukáže na Anninu sílu organicky propojit kulturu své komunity s oprávněnými požadavky majoritní společnosti.