ANNA

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 31. 10. 2016
Částka: 322647 Kč
Organizace: Univerzita Palackého v Olomouci

Romská žena Anna převzala péči o děti příbuzného, které byly v nukleární rodině sexuálně zneužívány. Péče trvala několik let bez vědomí státních institucí, později se Anna stala pěstounkou dětí. Používala specifických strategií k naplnění potřeb dětí, které jsou modelovány její etnicitou, gender, výchovou a zkušenostmi. V současné době jsou děti zletilé a plně funkční v majoritní společnosti.

Hlavním cílem projektu je vytvoření monografie, případové studie života Anny. Popíše její životní strategie a profesní strategie zúčastněných pracovníků. Výstupy projektu mohou být nástrojem podpory inkluze Romů do majoritní společnosti a profesionální práce s obětmi domácího násilí a tím přispět ke snížení výskytu domácího násilí. Cílovou skupinou jsou pomáhající pracovníci. Biografie Anny bude mít potenciál nabourávat jejich předsudky spojené s etnicitou a gender klientů, současně poukáže na Anninu sílu organicky propojit kulturu své komunity s oprávněnými požadavky majoritní společnosti.