Česká federace nábytkových bank a reuse center

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 80759 EUR
Organizace: DialogCB, z.s.

Projekt řeší vznik sítě reuse center a nábytkových bank napříč ČR s cílem prevence vzniku odpadu. Tvoříme platformu, na které aktivní provozovatelé mohou síťovat, vzájemně podpořit své fungování, propojit se s experty z oboru i zahraničí. Cílíme na osvětu o reuse tématice směrem k místním samosprávám, veřejnosti i soukromému sektoru. Klíčové aktivity projektu: a) definovat možné způsoby fungování reuse, b) inspirovat a konsolidovat stávající příklady dobré praxe c) prezentovat a komunikovat tyto modely pro státní správu i lokální samosprávy, d) zajistit pro reuse centra podporu a rozvoj.