Česko restorativně

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 85000 EUR
Organizace: Institut pro restorativní justici, z.s.

Projekt je zaměřen na posílení schopnosti profesních skupin úzce napojených na výkon trestní spravedlnosti v ČR efektivněji chránit a naplňovat lidská práva, na základě vědomého užívání restorativních principů ve své praxi.

Na základě vypracované analýzy zveřejníme doporučení pro novelu trestního zákoníku a řádu, jejichž implementaci do výkonu trestní spravedlnosti budeme advokační činností prosazovat.

Projekt se zabývá také osvětou občanské společnosti, aby společnost užití restorativních principů na všech stupních trestního řízení sama vyžadovala a vytvářela tlak pro potřebnou změnu.