Chraňme pěvce kolem nás

Datum realizace: 1. 8. 2019 - 15. 11. 2020
Částka: 69000 Kč
Organizace: Pavel Mrva

Prostřednictvím projektu budeme rozšiřovat povědomí o ochraně životního prostředí zejména se zaměřením na drobné pěvce. Projekt je celoroční (sledování hustoty výskytu konkrétních druhů zpěvných ptáků). V rámci projektu proběhnou dvě klíčové aktivity související s životními cykly pěvců. V jarním období je to společná výroba hnízdních budek vhodné pro jednotlivé druhy pěvců či jiných, zvlášť chráněných či ohrožených druhů ptáků včetně vhodné instalace v přírodě. V závěru roku bude uskutečněná druhá aktivita související s nadcházejícím zimním obdobím – výroba vhodných druhů krmných zařízení.