Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 83761 EUR
Organizace: ZeMěŠkola z.s.

Současnou izolovanost iniciativ v oblasti svobodných demokratických škol projekt řeší propojením a posílením těchto škol v partnerství, kde za odborné asistence vytvoří strategii jak posílit kapacity a udržitelnost těchto škol, toolkit Jak na svobodné vzdělávání pro nové a vznikající organizace, sdílející platformu pro pedagogy a fundraisingový plán na další rok. Výstupy projektu budou v průběhu projektu pilotně ověřovány v rámci mentoringu pro nové a nově vznikající svobodné školy. Diseminační konference na závěr projektu odprezentuje a zpřístupní široké veřejnosti výstupy projektu.