Demokracie – věc společná

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023
Částka: 84974 EUR
Organizace: NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA

Demokracie-věc společná. I po 30ti letech po Sametové revoluci je stále aktuální ochrana demokratických principů, na kterých byl vystavěn náš stát. Společnost prochází krizí důvěry v zastupitelskou demokracii. Proto chceme komunikovat s mladou generací a učit je, jak mají s demokratickými principy pracovat a jak si je chránit. Učitele chceme motivovat, aby nerezignovali na výuku „Demokratických hodnot „v rámci Výchovy k občanství(VKO) či Základů společenských věd(ZSV).Chceme je motivovat, aby výuku zatraktivnili o reálné zkušenosti z reálného prostředí Poslanecké sněmovny, Senátu a Magistrátu.